Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
Добрич, 26.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №297-НС/26.03.2021 г. и вх. №313-НС/26.03.2021  от Тихомир Маринов Маринов - упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“ за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №59-НС от 01.03.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „Обединени патриоти“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300009

зам.-председател

Йозджан Метинова Али

Коалиция „Обединени патриоти“

080300011

Секретар

Наталия Димитрова Феодотова

Коалиция „Обединени патриоти“

080300030

Секретар

Лидия Иванова Иванова

Коалиция „Обединени патриоти“

080300031

Секретар

Невена Галинова Димитрова

Коалиция „Обединени патриоти“

   

 

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300009

зам.-председател

Полина Денева Иванова

Коалиция „Обединени патриоти“

080300011

Секретар

Димитър Йорданов Трифонов

Коалиция „Обединени патриоти“

080300030

Секретар

Илияна Горянова Димова

Коалиция „Обединени патриоти“

080300031

Секретар

Лидия Иванова Иванова

Коалиция „Обединени патриоти“

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 26.03.2021 в 19:12 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения