Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 140-НС
Добрич, 26.03.2021

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК Добрич е постъпило заявление със списък на упълномощени представители с вх. №298-НС/26.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов – упълномощен представител на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ при произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021г.

            След извършена проверка РИК Добрич на упълномощените представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ констатира, че не са налице несъответствия в подадените данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

  1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК Добрич 2/два/ броя упълномощени представители на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Живка Гарабедова Гочева

267 /25.03.2021 г.

2

Мария Гочева Гочева

268 /25.03.2021 г.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 26.03.2021 в 19:26 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения