Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 143-НС
Добрич, 27.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Каварна.

В РИК Добрич са постъпили предложения с вх. №324-НС/27.03.2021г. от Мая Йорданова Димитрова  - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“, вх. №321-НС/26.03.2021г. от Айтен Лютфи Аптулова - ПП ,, Движение за права и свободи" и вх. №338-НС/27.03.2021 от Йордан Стоянов Стоянов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за промяна в състава на СИК в Община Каварна.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №33-НС от 26.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „БСП за България“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Каварна, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081700006

Председател

Анка Янкова Цонкова

БСП за България

081700008

Зам. председател

Славка Иванова Христова

БСП за България

081700009

Секретар

Йорданка Димитрова Кънчева

БСП за България

081700010

Председател

Димитричка Панай.Калоянова

БСП за България

081700015

Зам. председател

Нели Николова Хаджиева

БСП за България

081700023

Секретар

Детелина Анастасова Амирова

БСП за България

081700027

член

Славка Генчева Станева

БСП за България

081700029

Зам. председател

Янка Василева Кърджилова

БСП за България

081700030

член

Георги Иванов Георгиев

БСП за България

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081700006

Председател

Славка Иванова Христова

БСП за България

081700008

Зам.председател

Нели Николова Хаджиева

БСП за България

081700009

Секретар

Димитричка Панай.Калоянова

БСП за България

081700010

Председател

Йорданка Димитрова Кънчева

БСП за България

081700015

Зам.председател

Анка Янкова Цонкова

БСП за България

081700023

Секретар

Петя Иванова Петрова

БСП за България

081700027

член

Георги Иванов Георгиев

БСП за България

081700029

Зам.председател

Елена Тошкова Димитрова

БСП за България

081700030

член

Славка Генчева Станева

БСП за България

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ,, Движение за права и свободи " в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Каварна, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

008170005

зам.председател

Недка Михайлова Янева

ДПС

008170026

член

Димитър Василев Тодоров

ДПС

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

008170005

зам.председател

Димитър Василев Тодоров

ДПС

008170026

член

Недка Михайлова Янева

ДПС

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ГЕРБ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Каварна, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081700003

член

Ирина Христова Тонева

ПП"ГЕРБ"

081700006

член

Величка Стефанова Иванова

ПП"ГЕРБ"

081700008

член

Светла Емилова Николова-Петкова

ПП"ГЕРБ"

081700011

председател

Захари Николов Захариев

ПП"ГЕРБ"

081700017

член

Йорданка Русева Славова

ПП"ГЕРБ"

 

Б. Да се назначи:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081700003

член

Светлозара Лазарова Стефанова

ПП"ГЕРБ"

081700006

член

Преслава Димитрова Феодотова

ПП"ГЕРБ"

081700008

член

Силвия Стоянова Георгиева

ПП"ГЕРБ"

081700011

председател

Владимир Георгиев Плешков

ПП"ГЕРБ"

081700017

член

Теодора Балчева Иванова

ПП"ГЕРБ"

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 27.03.2021 в 18:11 часа

Свързани решения:

160-НС/29.03.2021

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения