Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 145-НС
Добрич, 27.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

Постъпило е заявление с вх. №326-НС/27.03.2021г. от Дилян Господинов Господинов - упълномощен представител на Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за Община Добрич.

 Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведени под №05, в 12:20 часа на 27.03.2021г. в регистъра за застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 2 /двама/  от общо 92 /деветдесет и двама/  броя са налице несъответствия.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 90 /деведесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 4 април 2021г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 Име, Презиме, Фамилия

1.       

Евгени Красимиров Славов

2.       

Иванина Пламенова Петрова

3.       

Павлин Пламенов Петров

4.       

Евдокия Цветанова Трендафилова

5.       

Вяра Масис Торозова

6.       

Радостин Желев Радев

7.       

Димитър Христов Петков

8.       

Марина Стоянова Радева

9.       

Кольо Андонов Колев

10.   

Димитър Георгиев Попов

11.   

Илиян Петров Славов

12.   

Герасим Михайлов Герасимов

13.   

Мирослав Димов Минчев

14.   

Керанка Пейчева Димова

15.   

Виктор Иванов Иванов

16.   

Снежанка Костова Иванова

17.   

Костадинка Иванова Иванова

18.   

Иван Петков Иванов

19.   

Константин Колев Титев

20.   

Иван Николов Костов

21.   

Марияна Петрова Костова

22.   

Ивелина Ганчева Георгиева

23.   

Росен Стойчев Михайлов

24.   

Валентин Георгиев Маринов

25.   

Златан Георгиев Овчаров

26.   

Даниел Великов Димитров

27.   

Тодор Димитров Димитров

28.   

Лиляна Георгиева Петкова

29.   

Илия Денев Вълчанов

30.   

Росен Иванов Русев

31.   

Димитър Атанасов Димитров

32.   

Искрен Митков Събев

33.   

Атанас Марков Панайотов

34.   

Стоян Пейчев Фотев

35.   

Веселин Монев Колев

36.   

Яна Колева Драева-Бошнакова

37.   

Пламен Миланов Панев

38.   

Анко Димитров Георгиев

39.   

Иванка Василева Илиева

40.   

Филип Петров Янев

41.   

Кадир Абил Сюлейман

42.   

Силвия Григорова Николова

43.   

Тодор Георгиев Тодоров

44.   

Калоян Михайлов Колев

45.   

Пламен Михайлов Колев

46.   

Иванка Димитрова Тодорова

47.   

Гавраил Петров Христов

48.   

Мирослав Стефанов Власев

49.   

Николинка Иванова Христова

50.   

Теофил Димитров Стоянов

51.   

Мариян Златев Петров

52.   

Петър Гавраилов Петров

53.   

Милен Йорданов Петров

54.   

Радостина Тодорова Сивкова

55.   

Катя Кирчева Калчева

56.   

Яница Андреева Стайкова

57.   

Ваня Иванова Василева

58.   

Калоян Тошков Димитров

59.   

Елизабет Даринова Щерева

60.   

Румяна Стефанова Щерева

61.   

Тодор Данаилов Костов

62.   

Александър Иванов Павлов

63.   

Костадин Илиев Костадинов

64.   

Айнур Айше Идаетов

65.   

Васил Кирчев Василев

66.   

Никола Николов Петров

67.   

Диана Димитрова Йорданова

68.   

Петър Иванов Атанасов

69.   

Мирослава Мирчева Цанова

70.   

Диан Георгиев Димитров

71.   

Нели Дончева Димитрова

72.   

Иван Георгиев Димитров

73.   

Мария Иванова Димитрова

74.   

Кристиан Парашкевов Димитров

75.   

Мария Ангелова Илиева

76.   

Красимир Петров Петров

77.   

Марияна Йорданова Василева

78.   

Златко Ангелов Кирилов

79.   

Галя Илиева Иванова

80.   

Теодора Павлова Гарева

81.   

Кристина Красимирова Марашлиева

82.   

Симона Николаева Янакиева

83.   

Диляна Цветанова Кръстева

84.   

Инна Господинова Иванова

85.   

Даниела Светославова Рабчева

86.   

Силвия Панайотова Димитрова

87.   

Кристиян Анастасов Димитров

88.   

Величка Иванова Христова

89.   

Ирина Стоянова Иванова

90.   

Марийка Стоянова Ангелова

 

 

 1. ОТКАЗВА да регистрира като застъпници 2 /двама/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

 

Илия Михайлов Илиев

Лицето е регистрирано като член на СИК 81500049

2.       

Димитър Иванов Шишков

Лицето е регистрирано като член на СИК 81700029

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 90/осемдесет и осем/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 27.03.2021 в 18:30 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения