Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
Добрич, 27.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

Председателят на РИК Добрич Цонка Велкова докладва за постъпило заявление вх. №332-НС/27.03.2021г. от Йордан Стоянов Стоянов- упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция ГЕРБ-СДС.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведени под №01,  в 15:36ч. на 27.03.2021г., в регистъра за застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че всички …/тридесет и един/ броя са коректни.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 31 /тридесет и един/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 4 април 2021г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Ваня Иванова Бахнева

2

Елка Димитрова Тодорова

3

Севдалин Югов Савов

4

Грациела Найденова Здравкова

5

Руси Василев Русев

6

Зорка Недялкова Пайч-Делева

7

Деяна Георгиева Ставрева-Йорданова

8

Диана Николова Димитрова

9

Мария Димитрова Манолова

10

Йордан Димитров Димов

11

Анастасия Атанасова Иванова

12

Коста Младенов Николаев

13

Никола Детелинов Балтаджиев

14

Галина Пасева Дюлгерска

15

Йовка Иванова Стефанова

16

Виолета Кирилова Петрова

17

Русанка Атанасова Андреева

18

Дафинка Тодошева Команчева

19

Стоян Тодоров Милев

20

Янка Иванова Порожанова

21

Мария Димитрова Михайлова

22

Ивайло Веселинов Тодоров

23

Юлиян Светославов Петров

24

Веселина Георгиева Атанасова

25

Севдалин Стоянов Чакъров

26

Кристина Красимирова Николова

27

Красимира Иванова Стоянова

28

Даниел Пенков Янков

29

Тефик Исмаилов Селяйдинов

30

Вичо Жечев Атанасов

31

Стоян Михайлов Николов

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 31 / тридесет и един / застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

 

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 27.03.2021 в 18:35 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения