Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 148-НС
Добрич, 27.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Добрич.

В РИК Добрич са постъпили предложения с вх. №328-НС/27.03.2021 г. от Тихомир Маринов Маринов -  упълномощен представител на  Коалиция „Обединени патриоти“, №333-НС/27.03.2021 г. от Кина Драгнева- упълномощен представител на ПП “ГЕРБ“ и  №335-НС/27.03.2021г. от Нежля Неджати Амди - Ганева - упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи“ за промяна в състава на СИК в Община Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №59-НС от 01.03.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „Обединени патриоти“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800018

председател

Красимира Славева Атанасова

ОП

082800005

секретар

Велизара Дончева Митева

ОП

082800058

член

Калинка Димитрова Иванова

ОП

       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800018

председател

Пламена Павлова Баръмова

ОП

082800005

секретар

Стилияна Мирославова Станева

ОП

082800058

член

Светлана Георгиева Баръмова

ОП

 

       2. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ГЕРБ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800021

Член

Денка Денкова Тенева

ГЕРБ-СДС

008280036

Секретар

Силвия Симеонова Иванова

ГЕРБ-СДС

082800041

Член

Маргарита Стоянова Станчева

ГЕРБ-СДС

082800041

Зам.председател

Даринка Николова Стойчева-Димитрова

ГЕРБ-СДС

082800060

Член

Георги Пламенов Йорданов

ГЕРБ-СДС

082800061

Член

Жулиян Ивелинов Янков

ГЕРБ-СДС

082800061

Председател

Стоянка Райчева Йосифова

ГЕРБ-СДС

082800062

Член

Георги Иванов Георгиев

ГЕРБ-СДС

082800063

Секретар

Ивелина Маринова Андреева

ГЕРБ-СДС

082800063

Член

Бранимир Иванов Вълчанов

ГЕРБ-СДС

082800068

Член

Елена Тодорова Драгнева-Янкова

ГЕРБ-СДС

082800117

Секретар

Росица Щерева Господинова

ГЕРБ-СДС

082800124

Член

Иванка Тодорова Тодорова

ГЕРБ-СДС

       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800021

Член

Михаил Георгиев Михайлов

ГЕРБ-СДС

082800036

Секретар

Мариян Желязков Янкулов

ГЕРБ-СДС

082800041

Член

Марияна Николова Костова

ГЕРБ-СДС

082800041

Заям.председател

Йорданка Валентинова Ненкова

ГЕРБ-СДС

082800060

Член

Жулиян Ивелинов Янков

ГЕРБ-СДС

082800061

Член

Георги Пламенов Йорданов

ГЕРБ-СДС

082800061

Председател

Магдалена Иванов Георгиева

ГЕРБ-СДС

082800062

Член

Кирил Димитров Желев

ГЕРБ-СДС

082800063

Секретар

Бранимир Иванов Вълчанов

ГЕРБ-СДС

082800063

Член

Гергана Иванова Атанасова

ГЕРБ-СДС

082800068

Член

Стоян Андонов Андонов

ГЕРБ-СДС

082800117

Секретар

Галина Илиева Димитрова

ГЕРБ-СДС

082800124

Член

Милен Тошков Панев

ГЕРБ-СДС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на „ Движение за права и свободи " в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:

 

 

1.А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

 

 

 

 

082800032

член

Гюлджан Мустан Севим

ДПС

082800093

Председател

Зорница Димитрова Александрова - Славова

ДПС

082800130

член

Серджан Мустафа Бекир

ДПС

       
       
       
 

1.Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

 

 

 

 

082800032

член

Нигяр Хюсеинова Сюлейманова

ДПС

082800093

Председател

Юмюгюл Иджаби Сюлейман

ДПС

082800130

член

Нели Емилова Чакърова

ДПС

 

 

 

2.А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800021

Председател

Светослав Илиев Георгиев

ДПС

082800028

член

Невал Васведин Юнус

ДПС

082800036

Председател

Веска Маринова Атанасова

ДПС

082800042

Председател

Геновева Иванова Георгиева

ДПС

082800043

Зам.председател

Фари Шефки Дервиш

ДПС

082800046

член

Фари Шефки Дервиш

ДПС

082800048

Председател

Фаик Акиф Али

ДПС

082800050

Секретар

Нури Мехмедов Мюмюнов

ДПС

082800051

член

Керанка Иванова Кулева

ДПС

082800057

член

Невин Салимова Ахмедова

ДПС

082800063

член

Мария Тодорова Недялкова

ДПС

082800066

член

Радосвета Иванова Петкова

ДПС

082800069

Председател

Леонардо Едуард Хубесерян

ДПС

       
       
       
 

2.Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800021

Председател

Геновева Иванова Георгиева

ДПС

082800028

член

Весела Атанасова Веселинова

ДПС

082800036

Председател

Благовеста Бориславова Стоянова

ДПС

082800042

Председател

Севин Билял Георгиева

ДПС

082800043

Зам.председател

Мерал Исмет Осман

ДПС

082800046

член

Айслин Аслихан Джемадин

ДПС

082800048

Председател

Шенай Сенаиева Якубова_Ибрямова

ДПС

082800050

Секретар

Веска Маринова Атанасова

ДПС

082800051

член

Берке Сунай Бююкмерич

ДПС

082800057

член

Кадир Сали Мюстеджеб

ДПС

082800063

член

Селина Юнал Ереджеб

ДПС

082800066

член

Гюлсюм Ахмед Назиф

ДПС

082800069

Председател

Инджихан Садък Юсуфова

ДПС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

 

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 27.03.2021 в 18:36 часа

Свързани решения:

161-НС/29.03.2021

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения