Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 150-НС
Добрич, 27.03.2021

ОТНОСНО: Жалба от Тихомир Маринов Маринов – упълномощено лице на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в Община Добричка за неразрешена предизборна агитация – поставяне на агитационни афиши на неустановените за това места, с логото на Коалиция „ГЕРБ-СДС“.

В РИК Добрич e постъпила жалба от Тихомир Маринов Маринов – общински ръководител на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“  в Община Добричка с вх. №329-НС/24.03.2021г., заведена в регистъра за жалби и сигнали с вх. №05НС/27.03.2021г. в 15:06ч., с информация, че има поставени неправомерно агитационни материали /плакати/ от Коалиция  „ГЕРБ-СДС“ – на спирката, намираща се в с. Стефаново, Община Добричка, Област Добрич.

Към жалбата, като доказателствен материал, са приложени 2 /два/ броя снимки изпратени на официалния имейл публикуван на страницата на РИК Добрич.

Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК агитационни материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешението на собственика или управителя на имота, поради което дежурните членове на РИК Добрич, приели жалбата, незабавно след приемането и за изясняване на фактическата обстановка, извършват служебна проверка на изложените обстоятелства.

След извършена служебна проверка на предоставения снимков материал и на Заповед № 194/24.02.2021 г. на Кмета на Община Добричка за определяне местата за поставяне на агитационни материали, РИК Добрич установи, че  агитационните материали на Коалиция  „ГЕРБ-СДС“ са поставени на място, различно от определените за целта места, което се явява нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 във връзка с чл. 183, ал. 3 от ИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. Разпорежда премахването на неправомерно поставените плакати на Коалиция „ГЕРБ-СДС“. на спиркита на с. Стефаново, Община Добричка, Област Добрич
 2. Настоящото да се сведе за изпълнение до Кмета на Община Добричка.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 27.03.2021 в 19:28 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения