Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ НС-153
Добрич, 27.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

В РИК Добрич е постъпило  заявление с вх. №330-НС/27.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов - упълномощен представител на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“  за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, а именно Калин Георгиев Георгиев, който да замени вече регистрираната Стилияна Мирославова Станева.

Приложени са заявления за регистрация на заместващи застъпници – Приложение №41-НС, заведени под №03, в 15:36ч. на 27.03.2021г., в регистъра за застъпници, воден от РИК Добрич, декларация – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидата за застъпник, с която се установи, че  1 /един/ брой е коректни.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 4 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

РЕШИ:

1.РЕГИСТРИРА  застъпник на кандидатите в кандидатската листа издигната от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021г., а именно Калин Георгиев Георгиев на мястото на Стилияна Мирославова Станева.

2.АНУЛИРА издаденото удостоверение на Стилияна Мирославова Станева.

  1. ИЗДАВАудостоверения на регистрирания 1 /един/ застъпник, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 27.03.2021 в 19:59 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения