Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 154-НС
Добрич, 29.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добрич

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. № 340-НС/28.03.2021г. и вх. № 353-НС/29.03.2021г. от Кина Драгнева - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, вх. №346-НС/29.03.2021г. от Мая Димитрова - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“, вх. №348-НС/29.03.2021г.  от Тихомир Маринов Маринов -  упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“  и вх. №351-НС/29.03.2021г. от Жулиета Васкова Игнатова – упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“ за промяна в състава на СИК в Община Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №36-НС от 27.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800007

 

член

 

Мария Василева Иванова

 

ПП ГЕРБ

082800022

Председател

Марияна Михайлова Димитрова

ПП ГЕРБ

082800022

член

Надежда Георгиева Фотева

ПП ГЕРБ

082800023

член

Стоянка Йосифова Вълева

 

ПП ГЕРБ

082800038

член

Ивелина Николаева Енчева

ПП ГЕРБ

082800039

Секретар

Виолета Иванова Маринова

ПП ГЕРБ

082800039

член

Здравка Иванова Георгиева

ПП ГЕРБ

082800042

член

Георги Димитров Георгиев

ПП ГЕРБ

082800066

член

Стефанка Маринова Димитрова

ПП ГЕРБ

082800077

член

Живка Жекова Стефанова

ПП ГЕРБ

082800079

член

Стоян Христов Ангелов

ПП ГЕРБ

082800090

член

Милена Георгиева Георгиева

ПП ГЕРБ

082800095

Зам.- председател

Георги Петров Костадинов

ПП ГЕРБ

082800110

член

Даринка Донева Симеонова

ПП ГЕРБ

082800114

Секретар

Албена Венелинова Ангелова

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800007

 

член

 

Димитър Колев Колев

 

ПП ГЕРБ

082800022

Председател

Надежда Георгиева Фотева

ПП ГЕРБ

082800022

член

Жени Димитрова Тодорова

ПП ГЕРБ

082800023

член

Милена Вълева Хинева

 

ПП ГЕРБ

082800038

член

Виолета Иванова Маринова

ПП ГЕРБ

082800039

Секретар

Здравка Иванова Георгиева

ПП ГЕРБ

082800039

член

Георги Димитров Георгиев

ПП ГЕРБ

082800042

член

Янка Господинова Стоянова

ПП ГЕРБ

082800066

член

Невянка Стоянова Колева

ПП ГЕРБ

082800077

член

Стоян Христов Ангелов

ПП ГЕРБ

082800079

член

Живка Жекова Стефанова

ПП ГЕРБ

082800090

член

Милен Колев Митев

ПП ГЕРБ

082800095

Зам.- председател

Милена Георгиев Георгиева

ПП ГЕРБ

082800110

член

Марияна Илиева Симеонова

ПП ГЕРБ

082800114

Секретар

Пепа Иванова Колева

ПП ГЕРБ

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „БСП за България“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800012

член

Минка Петрова Добрева

Коалиция „БСП за България“

082800030

член

Тодор Илиев Стоянов

Коалиция „БСП за България“

082800038

член

Георги Станев Георгиев

Коалиция „БСП за България“

082800039

Зам.- председател

Мариета Димитрова Марева

Коалиция „БСП за България“

082800050

Председател

Ивелина Георгиева Русева

Коалиция „БСП за България“

082800057

Зам.- председател

Галина Ангелова Вълчева-Петрова

Коалиция „БСП за България“

082800057

член

Виолета Петрова Кирова

Коалиция „БСП за България“

082800058

член

Румяна Иванова Желева

Коалиция „БСП за България“

082800072

Зам.- председател

Атанаска Тодорова Костадинов

Коалиция „БСП за България“

082800072

член

Павлина Христова Михалева

Коалиция „БСП за България“

082800077

Председател

Кристина Ивелинова Калчева

Коалиция „БСП за България“

082800077

член

Руси Георгиев Стойчев

Коалиция „БСП за България“

082800077

член

Анелия Пламенова Георгиева

Коалиция „БСП за България“

082800081

член

Галин Марианов Радилов

Коалиция „БСП за България“

082800096

член

Евгени Златков Стефанов

Коалиция „БСП за България“

082800098

член

Здравка Иванова Тонева

Коалиция „БСП за България“

082800099

член

Георги Тодоров Тонев

Коалиция „БСП за България“

082800106

Секретар

Весела Костадинова Василева

Коалиция „БСП за България“

082800106

член

Камелия Митева Колева

Коалиция „БСП за България“

082800108

Зам.- председател

Снежана Стоянова Тодорова

Коалиция „БСП за България“

082800112

член

Марияна Михайлова Илиева

Коалиция „БСП за България“

082800115

Секретар

Ана Димова Георгиева

Коалиция „БСП за България“

082800119

член

Йорданка Александрова Вълева

Коалиция „БСП за България“

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800012

член

Владимир Димитров Паскалев

Коалиция „БСП за България“

082800030

член

Радостина Василева Филева

Коалиция „БСП за България“

082800038

член

Светла Иванова Иванова

Коалиция „БСП за България“

082800039

Зам.председател

Янка Пенева Георгиева

Коалиция „БСП за България“

082800050

Председател

Йонна Великова Койчева

Коалиция „БСП за България“

082800057

Зам.- председател

Виолета Петрова Кирова

Коалиция „БСП за България“

082800057

член

Христо Иванов Тодоров

Коалиция „БСП за България“

082800058

член

Минка Петрова Иванова

Коалиция „БСП за България“

082800072

Зам.- председател

Анна Димитрова Станева-Великова

Коалиция „БСП за България“

082800072

член

Димитрина Недкова Кръстева

Коалиция „БСП за България“

082800077

Председател

Анелия Георгиева Нейчева

Коалиция „БСП за България“

082800077

член

Петранка Георгиева Великова

Коалиция „БСП за България“

082800077

член

Християн Бончев Славов

Коалиция „БСП за България“

082800081

член

Георги Георгиев Карастоянов

Коалиция „БСП за България“

082800096

член

Калинка Велкова Илиева

Коалиция „БСП за България“

082800098

член

Велислава Йовчева Костадинова

Коалиция „БСП за България“

082800099

член

Галин Марианов Радилов

Коалиция „БСП за България“

082800106

Секретар

Маринка Симеонова Вичева

Коалиция „БСП за България“

082800106

член

Симеон Иванов Иванов

Коалиция „БСП за България“

082800108

Зам.- председател

Диляна Димитрова Петрова

Коалиция „БСП за България“

082800112

член

Светлозар Георгиев Костадинов

Коалиция „БСП за България“

082800115

Секретар

Светла Стоянова Куманова

Коалиция „БСП за България“

082800119

член

Силвия Петрова Николова

Коалиция „БСП за България“

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „Обединени патриоти“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800066

Председател

Росен Господинов Райчев

Коалиция „Обединени патриоти“

082800128

 

член

 

Румяна Атанасова Петрова

 

Коалиция „Обединени патриоти“

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800066

Председател

Олга Захариева Дякова

Коалиция „Обединени патриоти“

082800128

 

член

 

Николай Иванов Колев

 

Коалиция „Обединени патриоти“

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 29.03.2021 в 18:23 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения