Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 155-НС
Добрич, 29.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. № 342-НС/28.03.2021 г. и вх. №359-НС/29.03.2021г. от  Мехмед Хасан Расим - упълномощен представител на  Партия „Движение за права и свободи“ за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №59-НС от 01.03.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ член от състава на Партия „Движение за права и свободи“ в посоченото предложение на секционна избирателна комисия в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300013

Секретар

 Джан Метинов Сабриев

ДПС

080300022

член

Седат Сюлейманов Назифов

ДПС

080300026

член

Джулия Стефанова Иванова

ДПС

080300036

член

Ивелина Мирославова Мирчева

ДПС

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300013

Секретар

 Тюркян Мюзелеф Бейтула

ДПС

080300022

член

Алекси Йорданов Алексиев

ДПС

080300026

член

Димитър Радков Иванов

ДПС

080300036

член

Пепа Вълкова Иванова

ДПС

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 29.03.2021 в 18:25 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения