Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 158-НС
Добрич, 29.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. № 343-НС/29.03.2021 г. от  Александрина Костова Йорданова.- упълномощен представител на  ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК в Генерал Тошево.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №33-НС от 26.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ член от състава на ПП ГЕРБ в посоченото предложение на секционна избирателна комисия в Община Генерал Тошево, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081200014

Зам.-председател

Мариана Петрова Маринова

ПП ГЕРБ

081200033

Председател

Антоанета Василева Атанасова

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081200014

Зам.-председател

Никол Стоянова Николова

ПП ГЕРБ

081200033

Председател

Стефан Веселинов Златев

ППГЕРБ

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 29.03.2021 в 18:32 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения