Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 166-НС
Добрич, 29.03.2021

ОТНОСНО: регистриране на заместващи застъпници на кандидатска листа на Партия „Движение за права и свободи“ за произвеждане на Избори за народни представители, насрочени на 4 април.2021г

Постъпило е предложение с вх. №357-НС/29.03.2021г. от Назмие Исмаил Люман – упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи“ за регистрация на заместващи застъпници за произвеждане на Избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички. Към предложението е приложено Приложение №41-НС от изборните книжа и заведено под №02 в 17:25ч. на 29.03.2019г. в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

  Извършена е проверка на данните на кандидата за застъпник, като същия отговаря на нормативните изисквания.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

РЕШИ:

 1. РЕГИСТИРА 1 /един/ заместващ застъпник на кандидатска листа на Партия „Движение за права и свободи“ от както следва:

 

Заместващ застъпник

Заменен застъпник

Айнур Ремзиев Ебазелов

Мустафа Мехмед Иса

 

 1. АНУЛИРА издадения 1 /един/ брой удостоверение на заменения застъпник.
 2. ИЗДАВАудостоверения на регистрирания 1 /един/ заместващ застъпник, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК–Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал.1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 29.03.2021 в 18:54 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения