Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 167-НС
Добрич, 30.03.2021

ОТНОСНО: Регистриране на заместващи застъпници на кандидатска листа на Коалиция ГЕРБ-СДС за произвеждане на Избори за народни представители, насрочени на 4 април.2021г.

Постъпило е предложение с вх. №356-НС/29.03.2021г. и вх. №379-НС/30.03.2021г. от Кина Драгнева – упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ-СДС за регистрация на заместващи застъпници за произвеждане на Избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички. Към предложението е приложено Приложение № 41 от изборните книжа и заведено под №01 в 17:20ч. на 29.03.2021г. и в 16:05ч. на 30.03.2021г. в регистъра за застъпници, воден от РИК – Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, като същите отговарят на нормативните изисквания.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 11 /единадесет/ заместващи застъпника на кандидатска листа на Коалиция ГЕРБ-СДС, от както следва:

Заместващ застъпник

Заменен застъпник

1

Николай Константинов Петров

Диляна Димитрова Петрова

2

Георги  Димитров Белев

Младен Желязков Тодоров

3

Светослав Йорданов Стоянов

Веселин Стефанов Иванов

4

Аксел Мертол Хаджиибрям

Маруся Николова Калчева

5

Елисавета Димитрова Димитрова

Кирил Венциславов Кирилов

6

Магдалена Димитрова Глушкова

Стоянка Кралева Митева

7

Радослава Йорданова Илиева

Вилислав Михайлов Обрешков

8

Янка Василева Маринова

Боряна Стефанова Христова

9

Полина Николаева Колева

Милен Живков Манев

10

Димка Русева Димитрова

Атанас Тодоров Иванов

11

Пола Иванова Димитрова

Гергана Димитрова Чалъкова-Семерджиева

 

 1. АНУЛИРА издадените 11 /единадесет/ броя удостоверения на заменените застъпници.
 2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 11 /единадесет/ заместващи застъпника, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК–Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал.1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 30.03.2021 в 18:32 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения