Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 170-НС
Добрич, 30.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Добрич.

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №368-НС/30.03.2021г. от Нежля Неджати Амди - Ганева - упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи“, вх. №372-НС/30.03.2021г. от Мая Димитрова - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“, вх. №375-НС/30.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов - упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“, вх. №378-НС/30.03.2021г. от Кина Драгнева - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК в Община Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №36-НС от 27.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Партия „Движение за права и свободи“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800015

член

Юркюш Назмедин Кадир

ДПС

082800023

Секретар

Мерал Османова Раиф

ДПС

082800035

член

Флора Хованес Хубесерян

ДПС

082800041

член

Айкан Метин Ремзиев

 

ДПС

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800015

член

Севен Ридванова Балъкчъ

ДПС

082800023

Секретар

Фазиле Кязим Иззет

ДПС

082800035

член

Диляра Илкерова Илханова

ДПС

082800041

член

Яшар Асан Юсеин

 

ДПС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „БСП за България“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800077

Председател

Анелия Георгиева Нейчева

БСП за България

082800082

Секретар

Десислава Тодорова Димитрова

БСП за България

082800116

член

Мария Янакиева Иванова

БСП за България

082800124

Секретар

Велислава Георгиева Ангелова

БСП за България

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800077

Председател

Роберт Антраник Ованесян

БСП за България

082800082

Секретар

Мартина Славчева Пеева

БСП за България

082800116

член

Анелия Георгиева Нейчева

БСП за България

082800124

Секретар

Марина Георгиева Червенкова

БСП за България

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „Обединени патриоти“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800037

член

Снежана Николова Райчева

Коалиция „Обединени патриоти“

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800037

член

Росица Димова Русева

Коалиция „Обединени патриоти“

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800007

Член

Петя Димитрова Атанасова

ПП ГЕРБ

082800009

Член

Петър Ангелов Опълченов

ПП ГЕРБ

082800013

Член

Лиляна Стоянова Опълченова

ПП ГЕРБ

082800013

Член

Ивелина Йорданова Недкова

ПП ГЕРБ

082800059

Член

Славена Василева Георгиева

ПП ГЕРБ

082800094

Член

Пламена Стефанова Тодорова

ПП ГЕРБ

082800095

Член

Василка Жечева Енчева

ПП ГЕРБ

082800100

Член

Сашка ангелова Карова

ПП ГЕРБ

082800115

Председател

Светлана Димитрова Габровска

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800007

Член

Светлана Димитрова Габровска

ПП ГЕРБ

082800009

Член

Мирослав Атанасов Димитров

ПП ГЕРБ

082800013

Член

Снежанка Симеонова Вълчева

ПП ГЕРБ

082800013

Член

Дияна Иванова Господинова

ПП ГЕРБ

082800059

Член

Димо Петров Димов

ПП ГЕРБ

082800094

Член

Василка Жечева Енчева

ПП ГЕРБ

082800095

Член

Веселин Савов Василев

ПП ГЕРБ

082800100

Член

Ваня Иванова Банкова-Стоева

ПП ГЕРБ

082800115

Председател

Стоянка Георгиева Кръстева

ПП ГЕРБ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 30.03.2021 в 18:40 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения