Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 172-НС
Добрич, 30.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Балчик.

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. № 385-НС/30.03.2021 г. от  Мехмед Хасан Расим - упълномощен представител на  Партия „Движение за права и свободи“, за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №59-НС от 01.03.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ член от състава на Партия „Движение за права и свободи“ в посоченото предложение на секционна избирателна комисия в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300020

член

Метин Ибрям Ахмед

ДПС

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300020

член

Красимир Михайлов Маджаров

ДПС

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 30.03.2021 в 19:24 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения