Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
Добрич, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Партия „Движение за права и свободи“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички.

В РИК Добрич е постъпило  заявление с вх. №402-НС/31.03.2021г. от Берол Ахмед Али - упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи“, вх. №431-НС/31.03.2021г. от Мехмед Хасан Расим - упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи“ за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Партия „Движение за права и свободи“.

Приложено е заявление за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведени под №02,  в 10:24ч. и 16:55ч. на 31.03.2021г. в регистъра за застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че 8 /осем/ броя записи са коректни.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА 8 /осем/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 4 април 2021г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1

Тюнджай Ибрахим Мехмед

2

Нурхан Нуриев Кемалов

3

Нериман Шемшединова Едает

4

Веселин Недялков Янков

5

Слави Мартинов Митев

6

Михаил Славчев Михайлов

7

Зикрие Риза Риза

8

Тунджай Танер Исмаил

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 8 /осем/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 31.03.2021 в 19:05 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения