Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Добрич, 31.03.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК в Община Крушари.

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №411-НС/31.03.2021г. от Валентина Станчева Йорданова - упълномощен представител на ПП ГЕРБ, вх. №421-НС/31.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов – упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“ за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №42-НС от 27.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000001

член

Венета Йошкова Хеге

ПП ГЕРБ

082000001

член

Жана Филипова Атанасова

ПП ГЕРБ

082000002

член

Величка Димитрова Минчева

ПП ГЕРБ

082000004

член

Анка Стоянова Димова

ПП ГЕРБ

082000009

член

Василка Калева Костова

ПП ГЕРБ

082000016

член

Димка Пенева Паскалева

ПП ГЕРБ

082000016

член

Руска Василева Георгиева

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000001

член

Величка Димитрова Минчева

ПП ГЕРБ

082000001

член

Тодорка Петрова Илиева

ПП ГЕРБ

082000002

член

Венета Йошкова Хеге

ПП ГЕРБ

082000004

член

Осман Адилов Садъков

ПП ГЕРБ

082000009

член

Руска Василева Георгиева

ПП ГЕРБ

082000016

член

Донка Маринова Трифонова

ПП ГЕРБ

082000016

член

Юксел Алит  Адил

ПП ГЕРБ

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000002

член

Павлина Стоянова Георгиева

ПП ГЕРБ

082000002

член

Венета Йошкова Хеге

ПП ГЕРБ

082000006

секретар

Желязко Георгиев Асенов

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000002

член

Даниел Цветанов Тодоров

ПП ГЕРБ

082000002

член

Марийка Николова Георгиева

ПП ГЕРБ

082000006

секретар

Мария Иванова Иванова

ПП ГЕРБ

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „Обединени патриоти“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000004

член

Ивелина Христова Бошнакова

Коалиция „Обединени патриоти“

082000001

зам.-председател

Деница Атанасова Йорданова

Коалиция „Обединени патриоти“

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000004

член

Руска Атанасова Колева

Коалиция „Обединени патриоти“

082000001

зам.-председател

Ивелина Христова Бошнакова

Коалиция „Обединени патриоти“

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 31.03.2021 в 19:11 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения