Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
Добрич, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички.

          Постъпило е заявления  с вх. №409-НС/31.03.2021г. от Мелани Миленова Станева - упълномощен представител за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“.

           Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведено под №07  в 12:45ч. на 31.03.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия Партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че за 2 /двама/ от общо 171/сто седемдесет и един/ са налице несъответствия.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 169 /сто шестдесет и девет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1.       

Галина Георгиева Павлова-Канева

2.       

Христина Георгиева Митева

3.       

Ивелина Андреева Димитрова

4.       

Виктор Велинов Димитров

5.       

Елена Стоянова Ангелова

6.       

Теменужка Станева Славова

7.       

Галин Стоянов Тодоров

8.       

Христо Иванов Колев

9.       

Риза Ибрям Али

10.   

Николай Росенов Иванов

11.   

Стоянка Пламенова Атанасова

12.   

Красимира Иванова Генова

13.   

Здравка Христова Иванова

14.   

Стоянка Маринова Михайлова

15.   

Радомир Иванов Александров

16.   

Светлин Добрев Николов

17.   

Албена Здравкова Георгиева

18.   

Марийка Стефанова Моканова

19.   

Еленка Енчева Георгиева

20.   

Гергана Симеонова Милева

21.   

Невена Тодорова Колева

22.   

Атанаска Тодорова Николова

23.   

Радостина Борисова Костадинова

24.   

Валентина Стоянова Владимирова

25.   

Тодорка Стойчева Вълева

26.   

Иван Василев Иванов

27.   

Живка Василева Иванова

28.   

Пенко Галинов Косев

29.   

Цонка Събева Атанасова

30.   

Георги Богомилов Миглев

31.   

Митка Димитрова Златева

32.   

Руслан Росенов Събев

33.   

Дарин Димов Славов

34.   

Иво Христов Христов

35.   

Йордан Михайлов Йорданов

36.   

Нери Андреева Асенова

37.   

Мариела Венциславова Петрова

38.   

Галин Василев Ганчев

39.   

Мира Стефанова Кирилова

40.   

Веселина Петрова Калпакчиева

41.   

Светла Иванова Колева

42.   

Силвия Милушева Милушева

43.   

Павлинка Боянова Василева

44.   

Галина Маринова Стоева

45.   

Душко Борисов Донев

46.   

Йордан Петров Йорданов

47.   

Емил Йорданов Петров

48.   

Анелия Андонова Костадинова

49.   

Марияна Петрова Петрова

50.   

Петя Атанасова Атанасова

51.   

Веселин Йорданов Желев

52.   

Маринка Стоянова Минчева

53.   

Десислава Миткова Димова

54.   

Анифе Ибрям Ибрям

55.   

Ваня Стоянова Василева

56.   

Семра Мюсрет Назиф

57.   

Митьо Атанасов Митев

58.   

Дафина Минкова Митева

59.   

Росица Иванова Мирчева

60.   

Нуртен Ерсин Ерол

61.   

Димитрина Желязкова Желязкова

62.   

Ивелин Стелиянов Иванов

63.   

Теодора Светлинова Тодорова

64.   

Росица Стоилова Крайчева

65.   

Несибе Ариф Салиева

66.   

Тюркян Ибрям Аптулова

67.   

Йордан Василев Милчев

68.   

Марина Кирова Илиева

69.   

Павел Тодоров Георгиев

70.   

Илиан Диянов Иванов

71.   

Пенка Димитрова Матеева

72.   

Ани Илиева Вичева

73.   

Даниела Стефанова Славова

74.   

Галин Ненов Димитров

75.   

Стойко Господинов Димов

76.   

Димитър Веселинов Димитров

77.   

Николинка Иванова Стоянова

78.   

Славчо Енев Славов

79.   

Евгени Иванов Райчев

80.   

Силвена Николаева Йорданова

81.   

Пенка Иванова Стоянова

82.   

Силвия Дончева Стоянова

83.   

Милослава Стефанова Георгиева

84.   

Азем Хакъ Изет

85.   

Мелис Лютфи Нуриева

86.   

Северин Мартинов Демирев

87.   

Станислава Димчева Петкова

88.   

Едие Сюрет Ибрямова

89.   

Иван Тодоров Иванов

90.   

Елеонора Христова Енчева

91.   

Орхан Реджеб Бекир

92.   

Мария Цонева Петрова

93.   

Ерхан Ошнутов Мехмедов

94.   

Мертан Юсеинов Арифов

95.   

Илко Тодоров Маринов

96.   

Марин Тодоров Маринов

97.   

Ерол Назиф Хасан

98.   

Диляна Стоянова Атанасова

99.   

Силвия Радева Атанасова

100.                      

Пенка Иванова Стоянова

101.                      

Галя Николова Игнатова

102.                      

Хюсеин Марем Алиш

103.                      

Мирослав Михайлов Сърбов

104.                      

Марийка Георгиева Георгиева

105.                      

Геновева Колева Кирова

106.                      

Женя Жечева Даскалова

107.                      

Галина Георгиева Енчева

108.                      

Илия Тодоров Стоянов

109.                      

Ивайло Веселинов Димитров

110.                      

Йордан Колев Дакушев

111.                      

Светлана Станева Господинова

112.                      

Борис Руменов Петков

113.                      

Веселин Георгиев Василев

114.                      

Даниел Петромиров Петров

115.                      

Исмаил Майрямов Велиев

116.                      

Фаредин Исмаил Сали

117.                      

Ерсин Ерол Назиф

118.                      

Николай Огнянов Соколов

119.                      

Гинка Тодорова Йорданова

120.                      

Айтен Шукри Изет

121.                      

Туркян Хюсеинова Алишева

122.                      

Али Емин Юмер

123.                      

Аврам Колев Аврамов

124.                      

Исмаил Ахмедов Ибрямов

125.                      

Борис Стефанов Стоянов

126.                      

Мине Лютфи Нуриева

127.                      

Вилияна Димитрова Евдокимова

128.                      

Елиз Шердин Себайдин

129.                      

Себаедин Девриш Ахмед

130.                      

Фараго Каролине

131.                      

Стелиян Емилов Димитров

132.                      

Петя Иванова Петрова

133.                      

Иванка Петрова Димитрова

134.                      

Славена Ивелинова Нейчева

135.                      

Даринка Костова Йорданова

136.                      

Цветомир Веселинов Тодоров

137.                      

Мария Матеева Калева

138.                      

Росен Георгиев Димитров

139.                      

Иван Димов Иванов

140.                      

Светла Стоянова Тодорова

141.                      

Жечо Петров Желязков

142.                      

Теодора Стефанова Кулашка - Манева

143.                      

Димитър Николов Георгиев

144.                      

Явор Борисов Костадинов

145.                      

Севджан Бейтула Муталиб

146.                      

Коста Каменов Колев

147.                      

Николай Стефанов Колев

148.                      

Пламен Тодоров Пенчев

149.                      

Веселина Галинова Илиева

150.                      

Ясмин Стоянова Калчева

151.                      

Жасмин Цветанов Новаков

152.                      

Здравко Росенов Славов

153.                      

Марияна Стоянова Стефанова

154.                      

Павел Василев Йорданов

155.                      

Атанас Пламенов Атанасов

156.                      

Фарис Сали Осман

157.                      

Фахрие Фарис Сали

158.                      

Асан Демирев Асенов

159.                      

Дарин Йосифов Иванов

160.                      

Нина Ненкова Василева

161.                      

Йордан Иванов Йорданов

162.                      

Георги Донев Милчев

163.                      

Девора Георгиева Милчева

164.                      

Благовеста Детелинова Каменова

165.                      

Деспина Ставрева Петрова

166.                      

Рена Тодорова Иванова

167.                      

Росица Митрова Петрова

168.                      

Христина Атанасова Георгиева

169.                      

Миглена Желязкова Иванова

 

 1. ОТКАЗВАда регистрира като застъпници 2 /двама/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1.

Димо Маринов Димов

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

2.

Иван Стоянов Харчев

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 169 /сто шестдесет и девет/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 31.03.2021 в 19:12 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения