Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 186-НС
Добрич, 31.03.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК Добрич е постъпило заявление със списък на упълномощени представители с вх. №415-НС/31.03.2021г. от Милена Пламенова Матеева – упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ при произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021г.

            След извършена проверка РИК Добрич на упълномощените представители на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ констатира, че за 12 /дванадесет/ от общо 160 /сто и шестдесет/ са налице несъответствия в подадените данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК Добрич 148 /сто четиридесет и осем/ броя упълномощени представители на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

№ по ред

Име, Презиме, Фамилия

№ и дата на пълномощното

1.       

Пламен Стоев Иванов

1/31.03.21

2.       

Йовка Стоянова Колева

2/31.03.21

3.       

Камен Костов Колев

3/31.03.21

4.       

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

4/31.03.21

5.       

Латинка Георгиева Цветанова

5/31.03.21

6.       

Иван Ганчев Иванов

6/31.03.21

7.       

Митка Петрова Димитрова

7/31.03.21

8.       

Пенчо Димитров Иванов

9/31.03.21

9.       

Катя Петрова Кирилова

11/31.03.21

10.   

Стоянка Ганчева Иванова

12/31.03.21

11.   

Георги Николов Тодоров

14/31.03.21

12.   

Минка Стефанова Тодорова

15/31.03.21

13.   

Георги Василев Георгиев

16/31.03.21

14.   

Огнян Илиев Петков

17/31.03.21

15.   

Йорданка Радева Йорданова

18/31.03.21

16.   

Ангелин Росенов Георгиев

19/31.03.21

17.   

Константин Руменов Рачев

20/31.03.21

18.   

Валентина Борисова Панайотова

21/31.03.21

19.   

Лили Валериева Георгиева

23/31.03.21

20.   

Мино Димитров Георгиев

25/31.03.21

21.   

Грациела Станиславова Иванова

27/31.03.21

22.   

Ерчаник Матос Бедросян

30/31.03.21

23.   

Валентина Траянова Мартинова

31/31.03.21

24.   

Марин Димитров Кирилов

32/31.03.21

25.   

Лиляна Радева Георгиева

33/31.03.21

26.   

Марко Митев Михов

34/31.03.21

27.   

Димитър Харизанов Харизанов

35/31.03.21

28.   

Даниела Михайлова Нейчева

36/31.03.21

29.   

Ваня Димитрова Христова

37/31.03.21

30.   

Петромир Илиянов Петров

38/31.03.21

31.   

Ивайло Пантелеев Пушков

39/31.03.21

32.   

Янаки Йорданов Митев

40/31.03.21

33.   

Радослав Иванов Генов

41/31.03.21

34.   

Младен Петров Кулчев

42/31.03.21

35.   

Веселин Стоянов Георгиев

43/31.03.21

36.   

Кирил Илиев Георгиев

44/31.03.21

37.   

Венета Минева Георгиева

47/31.03.21

38.   

Петър Димчев Петров

48/31.03.21

39.   

Мирела Николаева Петрова

49/31.03.21

40.   

Димитричка Георгиева Николова

50/31.03.21

41.   

Марияна Борисова Момчилова

51/31.03.21

42.   

Снежанка Тодорова Георгиева

52/31.03.21

43.   

Лариса Николаевна Петрова

53/31.03.21

44.   

Пенка Андонова Коева

54/31.03.21

45.   

Цвета Ангелова Мирчева

55/31.03.21

46.   

Ивелин Иванов Пантелеев

56/31.03.21

47.   

Петко Димитров Димитров

57/31.03.21

48.   

Михаела Даниелова Великова

58/31.03.21

49.   

Анка Радкова Иванова

59/31.03.21

50.   

Слави Михалев Маринов

60/31.03.21

51.   

Мария Андонова Коева

61/31.03.21

52.   

Донка Георгиева Атанасова

62/31.03.21

53.   

Силвия Йорданова Панева

63/31.03.21

54.   

Стоянка Пенева Панева

64/31.03.21

55.   

Ева Пламенова Тодорова

65/31.03.21

56.   

Станислав Събев Станев

66/31.03.21

57.   

Стефани Станиславова Събева

67/31.03.21

58.   

Красимир Каменов Маринов

68/31.03.21

59.   

Веселина Станчева Петрова

69/31.03.21

60.   

Красимир Митев Петров

70/31.03.21

61.   

Маргарита Георгиева Илиева

71/31.03.21

62.   

Ивайла Маргаритова Петрова

72/31.03.21

63.   

Йордан Ивайлов Петров

73/31.03.21

64.   

НАДЕЖДА АНДОНОВА КОЕВА

74/31.03.21

65.   

Маргарита Иванова Тодорова

75/31.03.21

66.   

Тодор Иванов Тодоров

76/31.03.21

67.   

Мартин Тодоров Иванов

77/31.03.21

68.   

Десислава Михайлова Михайлова

78/31.03.21

69.   

Милен Атанасов Давидов

79/31.03.21

70.   

Илияна Божидарова Тодорова

80/31.03.21

71.   

Магдалена Георгиева Трошева

81/31.03.21

72.   

Светлозар Георгиев Трошев

82/31.03.21

73.   

ТЕОДОР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

83/31.03.21

74.   

Силвия Пламенова Христова

84/31.03.21

75.   

Маргарита Петрова Василева

85/31.03.21

76.   

Петя Валентинова Иванова

86/31.03.21

77.   

Радостин Галинов Симеонов

87/31.03.21

78.   

Мария Савова Иванова

88/31.03.21

79.   

Стефан Димитров Иванов

89/31.03.21

80.   

Александър Илков Василев

90/31.03.21

81.   

Стоян Чавдаров Русев

91/31.03.21

82.   

Руска Христова Стефанова

92/31.03.21

83.   

Павлета Господинова Колева

93/31.03.21

84.   

Маргарита Борисова Станева

94/31.03.21

85.   

Николай Руменов Великов

95/31.03.21

86.   

Светла Димитрова Митева

96/31.03.21

87.   

Йово Енев Стоянов

97/31.03.21

88.   

Елица Дойчева Йорданова

98/31.03.21

89.   

Анна Атанасова Иванова

99/31.03.21

90.   

Милен  Миленов  Милев

100/31.03.21

91.   

Христомира Ивелинова Иванова

101/31.03.21

92.   

Мартин Димитров Иванов

102/31.03.21

93.   

Диана Пенева Вълчанова

104/31.03.21

94.   

Пламен Христов Петков

105/31.03.21

95.   

Деница Иванова Петкова

106/31.03.21

96.   

Радка Йорданова Колева

107/31.03.21

97.   

Ива Хараланова Мюлер

108/31.03.21

98.   

Александър Колчев Колев

109/31.03.21

99.   

Пламен Георгиев Трошев

110/31.03.21

100.                      

Веселин Георгиев Атанасов

111/31.03.21

101.                      

Марияна Петрова Караиванова

112/31.03.21

102.                      

Атанас Русев Енчев

113/31.03.21

103.                      

Йорданка Христова Костова

114/31.03.21

104.                      

Радка Йорданова Христова

115/31.03.21

105.                      

Валентин Добрев Дянков

116/31.03.21

106.                      

Искра Димитрова Великова

117/31.03.21

107.                      

Румяна Иванова Димитрова

118/31.03.21

108.                      

Красимир Димитров Илиев

120/31.03.21

109.                      

Тана Димитрова Илиева

121/31.03.21

110.                      

Росица Йосифова Йосифова

122/31.03.21

111.                      

ВЕЛИЗАР ДИМИТРОВ ТИНЧЕВ

123/31.03.21

112.                      

Йордан Димитров Йорданов

124/31.03.21

113.                      

Христо Александров Георгиев

125/31.03.21

114.                      

Светла Иванова Стоева

126/31.03.21

115.                      

Ивелин Славов Иванов

127/31.03.21

116.                      

Атанаска Банчева Петрова

128/31.03.21

117.                      

Максим Емилов Янков

129/31.03.21

118.                      

Соня Юлиянова Иванова

130/31.03.21

119.                      

Георги Радев Колев

131/31.03.21

120.                      

петя петрова манолова

132/31.03.21

121.                      

Веса Ганчева Иванова

133/31.03.21

122.                      

Петър Христов Стефанов

134/31.03.21

123.                      

Митко  Илиев Митев

135/31.03.21

124.                      

Пенка Желязкова Георгиева

136/31.03.21

125.                      

Анета Тодорова Димитрова

137/31.03.21

126.                      

Калоян Веселинов Иванов

138/31.03.21

127.                      

Йордан Атанасов Стоянов

139/31.03.21

128.                      

Сийка Алексиева Иванова

140/31.03.21

129.                      

Димитрина Кирилова Тодорова

141/31.03.21

130.                      

Захари Янчев Григоров

142/31.03.21

131.                      

Мария Йорданова Янкова

143/31.03.21

132.                      

Милена Пламенова Матеева

144/31.03.21

133.                      

Снежанка Василева Стратиева

145/31.03.21

134.                      

Веселина Георгиева Василева

146/31.03.21

135.                      

Мартин Георгиев Василев

147/31.03.21

136.                      

Георги Василев Георгиев

148/31.03.21

137.                      

Денка Иванова Момчева

149/31.03.21

138.                      

Керанка Петрова Калинова

150/31.03.21

139.                      

Христо Илиев Калинов

151/31.03.21

140.                      

Сергей Стоянов Йосифов

152/31.03.21

141.                      

Павел Илиев Иванов

153/31.03.21

142.                      

Катя Ганчева Петрова

154/31.03.21

143.                      

Димитър Стоянов Георгиев

155/31.03.21

144.                      

Йорданка Димитрова Далакманска

156/31.03.21

145.                      

Йорданка Галинова Василева

157/31.03.21

146.                      

Дарина Иванова Димова

158/31.03.21

147.                      

Донка Иванова Пенчева

159/31.03.21

148.                      

Мариан Георгиев Минчев

160/31.03.21

 

 1. ОТКАЗВАда публикува като упълномощени представители 12 /дванадесет/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1

Даниела Наскова Димитрова

Лицето е регистрирано като член на СИК 81500061

2

Стефан Йорданов Йорданов

Лицето е регистрирано като член на СИК 81500025

3

ДОБРИНКА АТАНАСОВА ПЕТКОВА

Лицето е регистрирано като член на СИК 81500061

4

Бисера Господинова Пасева-Рачева

Лицето е регистрирано като член на СИК 82800070

5

Иван Димов Иванов

Лицето изчаква проверка за застъпник в ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

6

Атанас Пламенов Атанасов

Лицето изчаква проверка за застъпник в ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

7

Селяйдин Себайдин Сали

Лицето е регистрирано като член на СИК 81500012

8

Емилиян Руменов Рачев

Лицето е регистрирано за застъпник от ГЕРБ-СДС

9

Виолета Василева Митева

Лицето е регистрирано за застъпник от ГЕРБ-СДС

10

Румен Петков Йорданов

Лицето е регистрирано за застъпник от ГЕРБ-СДС

11

Катя Кирчева Калчева

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

12

Тодорка Колева Василева - Колева

Лицето е регистрирано като член на СИК 82800106

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 31.03.2021 в 19:33 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения