Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 187-НС
Добрич, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ за изборите за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички.

       В РИК Добрич е  постъпило са заявление  с вх. №420-НС/31.03.2021г. от Нина Георгиева Ставрева - упълномощен представител за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“.

           Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведено под №08  в 15:44ч. на 31.03.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия Партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че всички 24бр. записи /двадесет и четири/ са коректни.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 24 /двадесет и четири/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1.       

СТАНИСЛАВ БОГДАНОВ СТАВРЕВ

2.       

МИГЛЕНА СТОЯНОВА АСЕНОВА

3.       

РУМЕН ДИМИТРОВ РАЙКОВ

4.       

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

5.       

ХРИСТО ЙОВЕВ ХРИСТОВ

6.       

ЦВЕТАНКА РУСКОВА МАРЕВА

7.       

ЕЛКА ДИМИТРОВА КОСТОВА

8.       

КРИСТИЯН ТЕОДОРОВ КАРОВ

9.       

СЛАВЕНА СТАНИСЛАВОВА СТАВРЕВА

10.   

ГЕРГАНА ПЕНЧЕВА ЧЕРВЕНКОВА

11.   

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

12.   

ЕВДОКИЯ АНГЕЛОВА КОЛЕВА

13.   

ИЛИЯ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

14.   

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ

15.   

СТЕФКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

16.   

ДИАНА БОГДАНОВА КОСТАДИНОВА

17.   

ДОБРОМИР ДАМЯНОВ МИТЕВ

18.   

ЙОВИ ХРИСТОВ ИВАНОВ

19.   

КАТЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА

20.   

АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

21.   

ЦВЕТОМИРА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

22.   

ПАУЛИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

23.   

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СЛАВОВА

24.   

КРИСТИЯН СТАНИСЛАВОВ СТАВРЕВ

 

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 24 /двадесет и четири/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 31.03.2021 в 19:36 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения