Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 188-НС
Добрич, 31.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за изборите за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК Добрич е  постъпило заявление  с вх. №422-НС/31.03.2021г. от Тихомир Маринов Маринов - упълномощен представител за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

           Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведено под №03  в 16:20ч. на 31.03.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия Партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че всички 9 /девет/ броя записи са коректни.

          Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 9 /девет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, Презиме, Фамилия

1.       

Даниел Димитров Христов

2.       

Ивелин Тодоров Колев

3.       

Галина Ивелинова Тодорова

4.       

Боряна Стефанова Христова

5.       

Веселин Георгиев Желев

6.       

Галя Димитрова Георгиева

7.       

Атанаска Димитрова Атанасова

8.       

Ани Илиева Георгиева

9.       

Ивайла Парашкевова Георгиева

 

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 9 /девет/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 31.03.2021 в 19:39 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения