Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 192-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №437-НС/01.04.2021г. от Здравко Христов Здравков - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ и вх. №455-НС/01.04.2021г. от Назмие Люман - упълномощен представител на Партия „Движение за права и свободи“ за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №42-НС от 27.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

1.ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „БСП за България“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000003

член

Мартин Красимиров Димитров

БСП за България

082000006

Председател

Живко Алексиев Иванов

БСП за България

082000008

член

Руско Манолов Русев

БСП за България

082000016

Секретар

Донка Маринова Стоянова

БСП за България

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000003

член

Свилена Стоянова Дамянова

БСП за България

082000006

Председател

Златинка Стефанова Савова

БСП за България

082000008

член

Мартин Красимиров Димитров

БСП за България

082000016

Секретар

Камен Тошков Калчев

БСП за България

2.ЗАМЕНЯ членове от състава на Партия „Движение за права и свободи“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000011

Председател

Ерол Алиш Мехмед

ДПС

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000011

Председател

Айшегюл Юсейнова Юсеин

ДПС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 19:57 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения