Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 195-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 4 април 2021г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК Добрич е постъпило заявление със списък на упълномощени представители с вх. №448-НС/01.04.2021г. от Мелани Миленова Станева - упълномощен представител на Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021г.

            След извършена проверка на упълномощените представители на Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, РИК Добрич констатира, че не са налице несъответствия в подадените данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №2149-НС/01.03.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК Добрич 3 /три/ броя упълномощени представители на Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Тома Ивов Томов

№ 120 / 30.03.21

2

Драгомир Господинов Господинов

№ 121 / 01.04.21

3

Атанас Петров Атанасов

№ 122 / 01.04.21

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:02 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения