Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 196-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: замяна на одобрени кандидатури за технически сътрудници към РИК Добрич

С Решение №144-НС/27.03.2021г. на РИК Добрич, одобрява 9 /девет/ кандидатури за технически сътрудници. Две от одобрените лица поради невъзможност няма да се явят в изборният ден.

           В РИК Добрич постъпиха за одобряване кандидатури като специалисти – технически сътрудници при приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, както следва:

 1. Мартин Драгомиров Георгиев от гр. Добрич.
 2. Желязко Стоянов Пеев от гр. Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и във връзка с т. 8 от  Решение № 1991-НС от 05.02.2021г. на ЦИК , Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ одобрените кандидатури за технически сътрудници към РИК Добрич.

А. На мястото на:

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Технически сътрудник

Диляна Димитрова Петрова

Технически сътрудник

Румислав Руменов Иванов

Б. Да се назначи:

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Технически сътрудник

Мартин Драгомиров Георгиев

Технически сътрудник

Желязко Стоянов Пеев

 1. Предлага на Областния управител със същите да бъде сключен договор.
 2. Препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център гр. Добрич за сключване на договори.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК–Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал.1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:13 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения