Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 197-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от Коалиция „БСП за България“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. във Осми изборен район – Добрички

В РИК Добрич е постъпило  заявление с вх. №439-НС/01.04.2021г. от  Здравко Христов Здравков - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „БСП за България “.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведени под №06, в 9:14 часа на 01.04.2021 г. в регистъра за застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че всички 17 /седемнадесет/ броя записи са коректни.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 17 /седемнадесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от Коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 4 април 2021г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 

№ по ред

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Димитър Стоянов Митев

2

Янка Маринова Желязкова

3

Боян Петров Петров

4

Венко Йорданов Велков

5

Златка Радева Тодорова

6

Ивайло Иванов Колев

7

Красимира Минчева Колева

8

Димитър Димитров Желязков

9

Петко Георгиев Станчев

10

Ганка Тодорова Митева

11

Недялка Момчева Стоянова

12

Димитър Апостолов Димитров

13

Георги Донев Йорданов

14

Димитър Костадинов Петков

15

Светлозар Стоянов Костадинов

16

Пламен Енчев Колев

17

Христо Михайлов Петров

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 17 /седемнадесет/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:14 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения