Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 199-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Шабла

В РИК Добрич са постъпили предложения с вх. №464-НС/01.04.2021г. от Даниела Желязкова Илиева - упълномощен представител на  ПП ГЕРБ, вх.№479НС/01.04.2021г. от Силвия Адрианова Маджарова - упълномощен представител на  ПП „ВОЛЯ“   за промяна в състава на СИК в Община Шабла.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №32-НС от 26.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Шабла, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082900002

член

Гергана Димитрова Чалъкова- Семерджиева

ПП ГЕРБ

82900007

председател

Пенка Тодорова Христакиева

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082900002

член

Силвия Красимирова Йорданова

ПП ГЕРБ

82900007

председател

Недялко Андреев Ненков

ПП ГЕРБ

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Партия „ВОЛЯ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Шабла, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082900001

член

Василка Станкова Мирчева

ПП ВОЛЯ

082900004

член

Стела Мирославова Веселинова

ПП ВОЛЯ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082900001

член

Златка Марева Кулева

ПП ВОЛЯ

082900004

член

Мирослава Веселинова Жекова

ПП ВОЛЯ

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:22 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения