Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 200-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК Добрич са постъпили предложения с вх. №481-НС/01.04.2021г. от Николай Филипов Колев – упълномощен представител  на Коалиция „БСП за България“, вх.№476-НС/01.04.2021г. от Силвия Адрианова Маджарова – упълномощен представител на ПП ВОЛЯ и вх. №459-НС/01.04.2021г. от Жулиета Васкова Игнатова - упълномощен представител на Коалиция „Обединени патриоти“ за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №59-НС от 01.03.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 

1.ЗАМЕНЯ член от състава на Коалиция „БСП за България“ в посоченото предложение на секционна избирателна комисия в Община Балчик, както следва:

 

А. На мястото на:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

 

080300001

член

Стояна  Йорданова Георгиева

БСП

 

080300002

секретар

Людмила  Илиева  Николова

БСП

 

080300006

секретар

Татяна  Марева  Василева

БСП

 

080300007

председател

Виолета  Георгиева   Димитрова

БСП

 

080300007

член

Александър  Галинов  Ангелов

БСП

 

080300008

секретар

Станислава  Атанасова   Митева

БСП

 

080300008

член

Милена  Димитрова  Димитрова

БСП

 

080300009

член

Галя  Йорданова  Игнатова

БСП

 

080300009

член

Траяна  Миткова Димитрова

БСП

 

080300010

член

Стефка   Симеонова  Игнатова

БСП

 

080300014

член

Галина   Василева  Мирчева

БСП

 

080300019

член

Спаска  Илиева  Симеонова

БСП

 

080300021

зам. председател

Йордан  Георгиев  Петров

БСП

 

080300022

зам. председател.

Мирослав  Неделчев Маринов

БСП

 

080300022

член

Христина  Костадинова  Василева

БСП

 

080300024

член

Силвия  Великова  Костадинова

БСП

 

080300037

член

Медне  Джевдет  Адем

БСП

 

080300032

зам. председател

Анка   Димитрова  Колева

БСП

 

080300032

член

Иванка  Митева  Цонева

БСП

 

080300038

председател

Светлана  Тодорова  Лазарова

БСП

 

080300038

член

Димитричка  Петрова  Николова

БСП

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300001

член

Рая  Димитрова  Йорданова

БСП

080300002

секретар

Стояна  Йорданова  Георгиева

БСП

080300006

секретар

Веселина  Петрова  Анастасова

БСП

080300007

председател

Людмила Илиева Николова

БСП

080300007

член

Цветелина Ивелинова Кирилова

БСП

080300008

секретар

Милена  Димитрова  Димитрова

БСП

080300008

член

Силвия Великова  Костадинова

БСП

080300009

член

Николина  Светославова Похлубкова

БСП

008030009

член

Росица  Желязкова  Димитрова

БСП

080300010

член

Светлина Георгиева  Вълкова

БСП

080300014

член

Станислав Стоянов  Петелев

БСП

080300019

член

Гинка  Симеонова  Господинова

БСП

080300021

зам. председател

Петър  Григоров  Георгиев

БСП

080300022

зам. председател

Христина  Костадинова  Василева

БСП

080300022

член

Георги  Александров Александров

БСП

080300024

член

Медне  Джевдет  Адем

БСП

080300037

член

Райна Пламенова  Петкова

БСП

080300032

зам. председател

Мая  Димитрова Костадинова

БСП

080300032

член

Илек Гюнай  Узун

БСП

080300038

председател

Димитричка  Петрова  Николова

БСП

080300038

        член

Доротея  Борисова  Петкова

БСП

 

2.ЗАМЕНЯ член от състава на ПП „ВОЛЯ“ в посоченото предложение на секционна избирателна комисия в Община Балчик, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300002

член

Петя Трифонова Цонева- Спирова

ПП ВОЛЯ

080300003

член

Икмал Нихатова Ахмедова

ПП ВОЛЯ

080300009

член

Виктория Стефанова Стоянова

ПП ВОЛЯ

080300011

член

Пламенка Димитрова Файаз Джехани

ПП ВОЛЯ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300002

член

Диана Тодорова Гунчева

ПП ВОЛЯ

080300003

член

Стоян Василев Стоянов

ПП ВОЛЯ

080300009

член

Георги Стефанов Николов

ПП ВОЛЯ

080300011

член

Николай Ненчев Няголов

ПП ВОЛЯ

 

3.ЗАМЕНЯ член от състава на Коалиция „Обединени патриоти“ в посоченото предложение на секционна избирателна комисия в Община Балчик, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300028

член

Ивайло Георгиев Василев

Коалиция „Обединени патриоти“

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300028

член

Валентин Тонев Добрев

Коалиция „Обединени патриоти“

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:23 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения