Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 201-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: формиране, утвърждаване и назначаване състав на новообразувани СИК на територията на Община Балчик за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

В РИК Добрич с вх. № 436-НС/31.03.2021 г. е постъпила Заповед на кмета на Община град Балчик № 368 от 31.03.2021г. за образуване допълнително три броя избирателни секции на територията на Община Балчик, от които две СИК и една ПСИК за поставените под задължителна карантина или задължителна   изолация, за утвърждаване тяхната номерация и предложение за назначаване на съставите им.

Предвид горното, на основание чл.72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 6, във вр. чл. 9 ал.6 и 8  от ИК, Решение № 2206-НС от 11.03.2021г. на ЦИК, Решение №2159-НС от 02.03.2021г., Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 1. ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА три броя избирателни секции на територията на Община Балчик, от които две СИК и една ПСИК за поставените под задължителна карантина или задължителна   изолация, при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021г., както следва:

 

080300038 – СБР „ МЕДИКА-АЛБЕНА“ ЕООД, к.к. Албена

080300039 – МБАЛ – Балчик, COVID отделение

080300040 – ПСИК за гласуване на избиратели под задължителна карантина или задължителна изолация

 

 1. ОПРЕДЕЛЕЯ, съгласно заповедта на Кмета, помещение за предоставяне на ПСИК, което да осигури нормалното протичане на изборния ден, с адрес: гр. Балчик, ул. „Черно Море“, СОУ „Христо Ботев“.

 

 1. НАЗНАЧАВА състав както следва

080300038 – СБР „ МЕДИКА-АЛБЕНА“ ЕООД, к.к. Албена в Община Балчик:

СИК №

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Партия

080300038

Светлана  Тодорова  Лазарова

Председател

БСП за България

080300038

Жанета Атанасова Попова

Зам.-председател

ВОЛЯ

080300038

Илия Трандафилов Романов

Секретар

ГЕРБ

080300038

Димитричка Петрова Николова

Член

БСП за България

080300038

Гюрджан Бирджан Рамадан

Член

ДПС

080300038

Спиро Митков Димитров

Член

ГЕРБ

080300038

Василка Георгиева Смокова

Член

ВОЛЯ

080300039 – МБАЛ – Балчик, COVID отделение

080300039

Илми Танер Илми

Председател

ГЕРБ 

080300039

Иван Димитров Иванов

Зам. Председател

ОП

080300039

Лилия  Димитрова Станева

Секретар

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

080300039

Елизабета Стефанова Палева

Член

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

080300039

Росица Желязкова Димитрова

Член

ВОЛЯ

080300040 – ПСИК за гласуване на избиратели под задължителна карантина или задължителна изолация

080300040

Мариан Иванов Стефанов

Председател

ДПС

080300040

Светослав Георгиев Попов

Зам. Председател

ГЕРБ 

080300040

Севгинар Юсеин Алиева

Секретар

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

080300040

Тодор Милчев Благоев

Член

ГЕРБ 

080300040

Георги Радев Георгиев

Член

ВОЛЯ

 

 1. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове за новообразуваните три броя избирателни секции в Община Балчик, съгласно Приложение №2
 2. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове три броя избирателни секции на територията на Община Балчик по т.2

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:38 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения