Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 202-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №465-НС/01.04.2021г. от Александрина Костова Йорданова - упълномощен представител на  ПП ГЕРБ, вх. №480-НС/01.04.2021 г.  от Силвия Адрианова Маджарова- упълномощен представител на  ПП ВОЛЯ за промяна в състава на СИК в Генерал Тошево.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №33-НС от 26.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посоченото предложение на секционна избирателна комисия в Община Генерал Тошево, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081200002

Председател

Любомира Иванова Великова

ПП ГЕРБ

081200015

Председател

Сание Али Демирева

ПП ГЕРБ

081200033

Председател

Стефан Веселинов Златев

ПП ГЕРБ

081200033

член

Маринка Стефанова Иванова

ПП ГЕРБ

081200038

член

Стоянка Минкова Георгиева

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081200002

Председател

Ивет Николаева Стамболийска

ПП ГЕРБ

081200015

Председател

Сергей Алексиеев Демирев

ПП ГЕРБ

081200033

Председател

Йовка Тодорова Николова

ПП ГЕРБ

081200033

член

Веселина Гочева Иванова

ПП ГЕРБ

081200038

член

Елка Желева Дончева

ПП ГЕРБ

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ВОЛЯ в посоченото предложение на секционна избирателна комисия в Община Генерал Тошево, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081200027

член

Атанас Георгиев Атанасов

ПП ВОЛЯ

081200031

секретар

Ивайло Радков Иванов

ПП ВОЛЯ

081200038

секретар

Николай Тодоров Николов

ПП ВОЛЯ

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081200027

член

Николай Тодоров Николов

ПП ВОЛЯ

081200031

Секретар

Диян Николов Христов

ПП ВОЛЯ

081200038

Секретар

Атанас Георгиев Атанасов

ПП ВОЛЯ

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при

спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:37 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения