Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 203-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добрич

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх. №468-НС/01.04.2021г. от Кина Драгнева - упълномощен представител на ПП ГЕРБ за промяна в състава на СИК в Община Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №36-НС от 27.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800004

Председател

Ивелина Тодорова Иванова

ГЕРБ

082800010

Член

Деян Герасимов Михайлов

ГЕРБ

082800012

Член

Маргарита Стефанова Илиева

ГЕРБ

082800037

Член

Силвия Димитрова Торлева

ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800004

Председател

Веселин Маринов Ганев

ГЕРБ

082800010

Член

Пепа Костова Петрова

ГЕРБ

082800012

Член

Веска Христова Великова

ГЕРБ

082800037

Член

Димитър Веселинов Михайлов

ГЕРБ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:50 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения