Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 207-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: формиране, утвърждаване и назначаване състав на новообразувани СИК на територията на Община Добрич за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г.

В РИК Добрич с вх. №445-НС/01.04.2021г. е постъпила Заповед на кмета на Община град Добрич №454 от 01.04.2021г. за образуване допълнително два броя избирателни секции на територията на Община Добрич, от които една СИК - Covid и една ПСИК за поставените под задължителна карантина или задължителна   изолация, за утвърждаване тяхната номерация и предложение за назначаване на съставите им.

Предвид горното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 6, във вр. чл. 9 ал.6 и 8  от ИК, Решение № 2206-НС от 11.03.2021г. на ЦИК, Решение №2159-НС от 02.03.2021г., Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА два броя избирателни секции на територията на Община Добрич, допълнително два броя избирателни секции на територията на Община Добрич, от които една СИК - Covid и една ПСИК за поставените под задължителна карантина или задължителна изолация, за утвърждаване тяхната номерация и предложение за назначаване на съставите им, при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021г., както следва:

082800131 – МБАЛ Добрич COVID, хирургичен корпус

082800132 – ПСИК за гласуване на избиратели под задължителна карантина или задължителна изолация

 

 1. ОПРЕДЕЛЕЯ, съгласно заповедта на Кмета, помещение за предоставяне на ПСИК, което да осигури нормалното протичане на изборния ден, с адрес: гр. Добрич, ПМГ „Иван Вазов“, ет. 2, каб. 201
 2. НАЗНАЧАВА състав както следва

082800131 – МБАЛ Добрич COVID, хирургичен корпус:

СИК №

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Партия

082800131

Пеньо Николов Пеев

Председател

ГЕРБ

082800131

Бранимир Николов Иванов

Зам.-председател

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

082800131

Руска Йорданова Станева

Секретар

ВОЛЯ

082800131

Николай Георгиев Николов

Член

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

082800131

Павлета Господинова Райчева

Член

ГЕРБ

082800132 – ПСИК за гласуване на избиратели под задължителна карантина или задължителна изолация

082800132

Деян Иванов Георгиев

Председател

ГЕРБ 

082800132

Донка Жекова Вълчева

Зам. Председател

ВОЛЯ

082800132

Светлана Георгиева Николова

Секретар

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове два броя избирателни секции на територията на Община Добрич по т.2

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:55 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения