Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 209-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: формиране, утвърждаване и назначаване състав на новообразувана ПСИК на територията на Община Тервел за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

В РИК Добрич с вх.№460-НС01.04.2021 г. е постъпила Заповед на кмета на Община град Тервел № 162 от 01.04.2021г. за образуване допълнителна избирателна секция на територията на Община Тервел, ПСИК за поставените под задължителна карантина или задължителна   изолация, за утвърждаване тяхната номерация и предложение за назначаване на съставите им.

Предвид горното, на основание чл.72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 6 от ИК, Решение № 2206-НС от 11.03.2021г. на ЦИК, Решение №2159-НС от 02.03.2021г., Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. ФОРМИРА И УТВЪРЖДАВА избирателна секция на територията на Община Тервел, ПСИК за поставените под задължителна карантина или задължителна изолация, при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021г., както следва:

 

082700033 – ПСИК за гласуване на избиратели под задължителна карантина или задължителна изолация

 

 1. ОПРЕДЕЛЕЯ, съгласно заповедта на Кмета, помещение за предоставяне на ПСИК, което да осигури нормалното протичане на изборния ден, с адрес: административна сграда Община Тервел, ет. 2,  ст. 207

 

 1. НАЗНАЧАВА състав както следва

082700033 – ПСИК за гласуване на избиратели под задължителна карантина или задължителна изолация

СИК №

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Партия

082700033

Мария Колева Стоянова

Председател

ГЕРБ

082700033

Севда Севим Салим

Зам.-председател

ДПС

082700033

Атанас Стоянов Радев

Секретар

БСП за България

082700033

Пенка Гоцева Няголова

член

ОП

082700033

Захари Атанасов Захариев

член

ВОЛЯ

 

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на назначените членове избирателни секции на територията на Община Тервел по т.3

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:55 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения