Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 212-НС
Добрич, 01.04.2021

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатска листа, издигната от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за изборите за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК Добрич е постъпило заявление с вх. №472-НС/01.04.2021г. от Тихомир Маринов Маринов - упълномощен представител за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

Приложени са заявление за регистрация на застъпници – Приложение №40-НС, заведено под №03 в 16:51ч. на 01.04.2021г. в регистъра за  застъпници, воден от РИК Добрич, декларации – Приложение №42-НС по образец, пълномощно  на представляващия Партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че от подадените 4 /четири/ броя,  3 /три/ от тях са коректни.

Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №2087-НС/17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА 3 /три/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа издигната от ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

Име, презиме, фамилия

1

Димитър Мариянов Василев

2

Иван Димитров Марков

3

Павлинка Димитрова Тодорова

 

 1. ОТКАЗВА да регистрира, като застъпник 1 /един/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

4.

Николай Желязков Николов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от ГЕРБ-СДС

 

 

 1. ИЗДАВАудостоверения на регистрираните 3 /три/ застъпници, съгласно Приложение №45-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.04.2021 в 22:20 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения