Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 29-НС
Добрич, 25.02.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

С вх. №47-НС/25.02.2021г. в РИК Добрич е постъпило предложение от Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Юлиян Каменов Губатов, във връзка с регистрация на кандидатска листа за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

Към заявлението са приложени документи съгласно чл. 255, ал. 1 от ИК, а именно:

 1. Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК,  (Приложение №65-НС от изборните книжа) подписано Юлиян Каменов Губатов;
 2. Заявление по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК (Приложение №67-НС от изборните книжа) – 7бр.;
 3. Пълномощно по чл. 255, ал. 1, т. 6 от ИК, от Костадин Тодоров Костадинов;

  Заявлението за регистрация на кандидатска листа на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е заведено под №1/25.02.2021 г. в специалния регистър на РИК Добрич съгласно чл. 255, ал. 3 от ИК (Приложение № 69-НС от изборните книжа)

Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. с Решение №2056-НС /15.02.2021г. на ЦИК. РИК Добрич намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатската листа на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и предвид изложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 и чл. 258, ал. 1 и ал. 2 от ИК и Решение №1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Решение №05-НС/13.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички:

                                                                  РЕШИ:

 1. Регистрира и обявява кандидатска листа на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

 №

               Име, презиме, фамилия

1

Юлиян Каменов Губатов

2

Константина Венциславова Спасова

3

Йонка Светлинова Маринова

4

Марин Минков Попов

5

Петър Петров Петров

6

Иван Пламенов Георгиев

7

Веселин Мирославов Димитров

 

 1. Издава удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК (Приложение № 71-НС от изборните книжа) на регистрираните кандидати от кандидатска листа на Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за изборите, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

         

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 25.02.2021 в 17:49 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения