Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 34-НС
Добрич, 26.02.2021

ОТНОСНО: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Тервел за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

Постъпило е предложение за състава на СИК на територията на Община Тервел от Кмета на Община Тервел с вх.№ 59–НС от 26.02.2021 г. Към предложението са представени изискуемите документи, съгласно т.23 от Решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, във връзка с Решение №2111-НС/18.02.2021г. на ЦИК, а именно:

Предложение с имена, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията, която ги предлага и телефон за връзка. Приложен е списък на резервните членове, предложенията от участващите в консултациите партии и коалиции, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаване на коалициите за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г., пълномощни на представляващите партиите и коалициите лица участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за контакт, протокол за проведените консултации от 22.02.2021г., подписан от всички участващи в консултациите представители на партии и коалиции, както и съобщения за провеждане на консултациите.

Предложението на Кмета на Община Тервел отговаря на изискването на чл.91, ал.8 от ИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на съставите на СИК на територията на Община Тервел.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.89, ал.1 и чл.91, ал.11 от ИК и съгласно т.25 от Решение №2062-НС/16.02.2021г. на ЦИК, във връзка с Решение №2111-НС/18.02.2021г. на ЦИК, РИК Добрич

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА съставите на  СИК за Община Тервел, съгласно Приложение №1
 2. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове на СИК в Община Тервел, съгласно Приложение №2
 3. УКАЗВА на община Тервел да отстрани несъответствията, съгласно Приложение №3

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

         

 

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 26.02.2021 в 18:55 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения