Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 35-НС
Добрич, 26.02.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

С вх. №62-НС/26.02.2021г. в РИК Добрич е постъпило предложение от Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“, представлявана от Румен Йорданов Петков, във връзка с регистрация на кандидатска листа за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

Към заявлението са приложени документи съгласно чл. 255, ал. 1 от ИК, а именно:

 1. Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК,  (Приложение № 65-НС от изборните книжа) подписано от Румен Йорданов Петков;
 2. Заявление по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК (Приложение № 67-НС от изборните книжа) – 6 бр.;
 3. Копие от Удостоверение за регистрация на Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“
 4. Копие от Удостоверение за регистрация на партия № 2-П/15.02.2021г.

              Заявлението за регистрация на кандидатска листа на Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ е заведено под №3/26.02.2021 г. в специалния регистър на РИК Добрич съгласно чл. 255, ал. 3 от ИК (Приложение № 69-НС от изборните книжа).

Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ е регистрирана за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. с Решение №2054-НС/15.02.2021г. на ЦИК. РИК Добрич намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатската листа на Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“  и предвид изложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 и чл. 258, ал. 1 и ал. 2 от ИК и Решение №1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Решение №05-НС/13.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички

                                                                

РЕШИ:

 

 1. Регистрира и обявява кандидатска листа на Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички

 

Име, презиме, фамилия

1.

Николай Александров Бекяров

2.

Георги Янев Георгиев

3.

Момчил Красимиров Сарандев

4.

Добринка Великова Кирчева

5.

Паньо Михалев Николов

6.

Иванка Господинова Ташева

 

 1. Издава удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК (Приложение № 71-НС от изборните книжа) на регистрираните кандидати от кандидатска листа на Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ за изборите, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

         

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 26.02.2021 в 18:58 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения