Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
Добрич, 27.02.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

С вх. №70-НС/27.02.2021г. в РИК Добрич е постъпило предложение от Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, представлявана от Любомир Кирилов Дончев, във връзка с регистрация на кандидатска листа за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

Към заявлението са приложени документи съгласно чл. 255, ал. 1 от ИК, а именно:

 1. Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК,  (Приложение №65-НС от изборните книжа) подписано от Любомир Кирилов Дончев;
 2. Заявление по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК (Приложение №67-НС от изборните книжа) – 7 бр.;
 3. Пълномощно по чл. 255, ал. 1, т. 6 от ИК, от Димитър Александров Митев.

              Заявлението за регистрация на кандидатска листа на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е заведено под №5/27.02.2021г. в специалния регистър на РИК Добрич съгласно чл. 255, ал. 3 от ИК (Приложение №69-НС от изборните книжа).

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. с Решение №2067-НС/16.02.2021г. на ЦИК. РИК Добрич намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатската листа на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“  и предвид изложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 от ИК и Решение №1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Решение №05-НС/13.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

                                                                

РЕШИ:

 

 1. Регистрира и обявява кандидатска листа на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район – Добрички, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Любомир Кирилов Дончев

2.

Красимир Димов Костадинов

3.

Йордан Русев Йорданов

4.

Марин Тодоров Василев

5.

Стефан Иванов Бербенков

6.

Петър Димитров Стоянов

7.

Димитър Иванов Стоянов

 

 1. Издава удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК (Приложение №71-НС от изборните книжа) на регистрираните кандидати от кандидатска листа на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за изборите, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

         

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 27.02.2021 в 17:51 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения