Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
Добрич, 27.02.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

С вх. №72-НС/27.02.2021г. в РИК Добрич е постъпило предложение от Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, представлявана от Борислав Атанасов Даскалов във връзка с регистрация на кандидатска листа за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

Към заявлението са приложени документи съгласно чл. 255, ал. 1 от ИК, а именно:

 1. Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК,  (Приложение №65-НС от изборните книжа) подписано от Борислав Атанасов Даскалов;
 2. Заявление по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК (Приложение №67-НС от изборните книжа) – 4 бр.;
 3. Пълномощно по чл. 255, ал. 1, т. 6 от ИК, от Владимир Димитров Николов.

              Заявлението за регистрация на кандидатска листа на Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ е заведено под №7/27.02.2021г. в специалния регистър на РИК Добрич съгласно чл. 255, ал. 3 от ИК (Приложение №69-НС от изборните книжа).

Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. с Решение №2052-НС/15.02.2021г. на ЦИК. РИК Добрич намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатската листа на Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“  и предвид изложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 от ИК и Решение №1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Решение №05-НС/13.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

                                                                

РЕШИ:

 

 1. Регистрира и обявява кандидатска листа на Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район – Добрички, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Борислав Атанасов Даскалов

2.

Ивайло Иванов Захариев

3.

Аполина Красимирова Минева

4.

Валентин Йорданов Йорданов

 

 1. Издава удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК (Приложение №71-НС от изборните книжа) на регистрираните кандидати от кандидатска листа на Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ за изборите, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

         

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 27.02.2021 в 18:03 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения