Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
Добрич, 01.03.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ- ВОЛЯ И НФСБ“ за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

С вх. №80-НС/01.03.2021г. в РИК Добрич е постъпило предложение - Приложение № 65-НС от изборните книжа, за регистрация на кандидатска листа за народни представители  от Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - ВОЛЯ И НФСБ“ регистрирана в ЦИК с Решение №2040-НС/12.02.2021г., подписано от Кръстина Николова Таскова, по силата на пълномощно с №205/19.02.2021 г., подписано от  Веселин Найденов Марешки – представляващ коалицията. Предложението е депозирано в 09:55 ч. от Силвия Адрианова Маджарова по силата на пълномощно, и заведено под №15 на 01.03.2021г. в Регистър - Приложение № 69-НС от изборните книжа.

          Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления от кандидатите - 12 бр., Приложение № 67-НС,  че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията,
 • Технически носител, съдържащ реквизити, съгласно Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК.
 • Пълномощно по текста.

          След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението и техническия носител, РИК Добрич установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3т. – т. 6 и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК относно регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 4 април 2021г. и не са налице непълноти или несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 от ИК и Решение №1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Решение №05-НС/13.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

                                                                

РЕШИ:

 

 1. Регистрира и обявява кандидатска листа на Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район – Добрички, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Кръстина Николова Таскова

2.

Йордан Апостолов Апостолов

3.

Иван Георгиев Гушев

4.

Светослав Божидаров Гочев

5.

Ивайло Илиев Димитров

6.

Ивелин Стоянов Иванов

7.

Мария Красимирова Вълчева

8.

Радиана Красимирова Цонева

9.

Никола Христов Николов

10.

Станимир Ангелов Калайджиев

11.

Теодора Стоянова Георгиева

12.

Вела Георгиева Христова

 

 1. Издава удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК (Приложение №71-НС от изборните книжа) на регистрираните кандидати от кандидатска листа на Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - ВОЛЯ И НФСБ“ за изборите, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.03.2021 в 19:57 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения