Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 53-НС
Добрич, 01.03.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

С вх. №83-НС/01.03.2021г. в РИК Добрич е постъпило предложение - Приложение № 65-НС от изборните книжа, за регистрация на кандидатска листа за народни представители  от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ регистрирана в ЦИК с Решение №2081-НС/17.02.2021г., подписано от Мустафа Сали Карадайъ – представляващ партията. Предложението е депозирано в 13:05 ч. от Ердинч Илияз Хаджиев по силата на пълномощно №82/26.02.2021 г., и заведено под №18 на 01.03.2021 г. в Регистър - Приложение № 69-НС от изборните книжа.

          Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления от кандидатите - 12 бр., Приложение № 67-НС,  че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията,
 • Технически носител, съдържащ реквизити, съгласно Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК.
 • Пълномощно по текста.

          След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението и техническия носител, РИК Добрич установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3-т. 6 и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК относно регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 4 април 2021г. и не са налице непълноти или несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 от ИК и Решение №1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Решение №05-НС/13.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

                                                                

РЕШИ:

 

 1. Регистрира и обявява кандидатска листа на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район – Добрички, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Хасан Ахмед Адемов

2.

Ердинч Илияз Хаджиев

3.

Нежля Неджати Амди – Ганева

4.

Севинч Зия Касабова

5.

Габриел Виденов Каракашев

6.

Ертен Белгинова Анисова

7.

Арзу Йосифова Енчева

8.

Кемал Себайдин Асан

9.

Джошкун Девлет Якубов

10.

Борислав Диянов Балчев

11.

Марин Пенев Маринов

12.

Дилек Илхан Мюзекя

 

 1. Издава удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК (Приложение №71-НС от изборните книжа) на регистрираните кандидати от кандидатска листа на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за изборите, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.03.2021 в 19:59 часа

Свързани решения:

75-НС/02.03.2021

76-НС/02.03.2021

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения