Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
Добрич, 01.03.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“ за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

С вх. №86-НС/01.03.2021г. в РИК Добрич е постъпило предложение - Приложение № 65-НС от изборните книжа, за регистрация на кандидатска листа за народни представители  от Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“ регистрирана в ЦИК с Решение №2084-НС/17.02.2021г., представлявана от Георги Венелинов Георгиев. Предложението е подписано от Иван Денчев Кънчев – преупълномощено лице. Депозирано в РИК Добрич в 15:00 ч. и заведено под №21 на 01.03.2021 г. в Регистър - Приложение № 69-НС от изборните книжа.

          Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления от кандидатите - 6 бр., Приложение № 67-НС,  че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията;
 • Технически носител, съдържащ реквизити, съгласно Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК.
 • Пълномощни по текста – 2 броя;
 • Удостоверение за регистрация на партията за участие в изборите №17-П/17.02.2021г. издадено от ЦИК;

          След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението и техническия носител, РИК Добрич установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3-т. 6 и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК относно регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 4 април 2021г. и не са налице непълноти или несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 от ИК и Решение №1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Решение №05-НС/13.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

                                                                

РЕШИ:

 

 1. Регистрира и обявява кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“ за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район – Добрички, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Ростислава Василева Димитрова

2.

Петър Тодоров Тодоров

3.

Юмран Джошкун Юмер

4.

Димо Красимиров Димов

5.

Станила Миленова Тодорова

6.

Галин Свиленов Атанасов

 

 1. Издава удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК (Приложение №71-НС от изборните книжа) на регистрираните кандидати от кандидатска листа на Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“ за изборите, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 01.03.2021 в 20:37 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения