Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Добрич, 02.03.2021

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

С вх. №106-НС/02.03.2021г. в РИК Добрич е постъпило предложение - Приложение № 65-НС от изборните книжа, за регистрация на кандидатска листа за народни представители  от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ регистрирана в ЦИК с Решение №2007-НС/10.02.2021г., подписано от   Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, представляващи коалицията. Предложението е депозирано в 14:15 ч. от Милена Вълчева Желева – Керанова по силата на пълномощно от 28.02.2021г., подписано от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, и заведено под №30 на 02.03.2021г. в Регистър - Приложение № 69-НС от изборните книжа.

          Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления от кандидатите -  12 бр., Приложение № 67-НС,  че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията,
 • Технически носител, съдържащ реквизити, съгласно Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК.
 • Пълномощно по текста.

          След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението и техническия носител, РИК Добрич установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3т. - т. 6 и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК относно регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 4 април 2021г. и не са налице непълноти или несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 от ИК и Решение №1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Решение №05-НС/13.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

                                                                

РЕШИ:

 

 1. Регистрира и обявява кандидатска листа на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район – Добрички, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Албена Симеонова Върбанова

2.

Милена Вълчева Желева-Керанова

3.

Надежда Костова Пампорова

4.

Димитър Петков Франгов

5.

Божидар Тодоров Радев

6.

Тодор Петров Петров

7.

Диян Хинков Деков

8.

Владимир Бориславов Лафазански

9.

Явор Валентинов Димитров

10.

Симеон Димитров Симеонов

11.

Асен Георгиев Атанасов

12.

Евгени Цонков Чобанов

 

 1. Издава удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК (Приложение №71-НС от изборните книжа) на регистрираните кандидати от кандидатска листа на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за изборите, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 02.03.2021 в 18:02 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения