Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 72-НС
Добрич, 02.03.2021

ОТНОСНО: допълване и регистриране на кандидатска листа на Партия „Глас Народен“ за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

С вх. №110-НС/02.03.2021г. в РИК Добрич е постъпило предложение - Приложение № 65-НС от изборните книжа, за допълване на кандидатска листа за народни представители  от Партия „Глас Народен“ регистрирана в ЦИК с Решение №2068-НС/16.02.2021г., подписано от Ангел Йорданов Ангелов – упълномощено лице. Кандидатската листа е регистрирана с Решение №45/28.02.2021г. на РИК Добрич. Предложението е депозирано в 14:48 ч. от Ангел Йорданов Ангелов по силата на пълномощно от 25.02.2021г., подписано от Светослав Емилов Вълков – председател на партията. Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления от кандидатите -  1 бр., Приложение № 67-НС,  че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията;
 • Технически носител, съдържащ реквизити, съгласно Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК;
 • Пълномощно по текста.

 

         След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението и техническия носител, РИК Добрич установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3т. - т. 6 и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК относно регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 4 април 2021г. и не са налице непълноти или несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 от ИК и Решение №1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Решение №05-НС/13.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

                                                                

РЕШИ:

 

 1. Допълва и обявява регистрираната кандидатска листа на Партия „Глас Народен“ за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район – Добрички, както следва:

 

9.

Венцеслав Василев Петров

 

 

 1. Издава удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК (Приложение №71-НС от изборните книжа) на регистрирания кандидат от кандидатска листа на Партия „Глас Народен“ за изборите, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 02.03.2021 в 18:09 часа

Свързани решения:

45-НС/28.02.2021

79-НС/04.03.2021

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения