Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Добрич, 02.03.2021

ОТНОСНО: допълване и регистриране на кандидатска листа на Коалиция „Граждани от Протеста“ за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021г.

С вх. №112-НС/02.03.2021г. в РИК Добрич е постъпило предложение - Приложение № 65-НС от изборните книжа, за допълване на кандидатска листа за народни представители  от Коалиция „Граждани от Протеста“, регистрирана в ЦИК с Решение №2100-НС/17.02.2021г., подписано от Димитър Светославов Тодоров, по силата на пълномощно, подписано от  Светозар Стоянов Събев – представляващ коалицията. Кандидатската листа е регистрирана с Решение №51/01.03.2021г. на РИК Добрич. Предложението е депозирано в 15:15 ч. от Димитър Светославов Тодоров и заведено под №16 на 02.03.2021г. в Регистър - Приложение № 69-НС от изборните книжа.

          Към предложението са приложени следните документи:

 • Заявления от кандидатите - 6 бр., Приложение № 67-НС,  че са съгласни да бъдат регистрирани за кандидати за народни представители и отговарят на условията на чл. 65, ал. 1 от Конституцията,
 • Технически носител, съдържащ реквизити, съгласно Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК.
 • Пълномощно по текста.

          След извършена проверка на така представените документи, както и проверка на съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението и техническия носител, РИК Добрич установи, че са изпълнени изискванията на чл. 244, чл. 253, чл. 255, ал. 1, т. 1, т. 3т. – 6т.  и ал. 2 и чл. 258 ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №2002-НС/09.02.2021г. на ЦИК относно регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 4 април 2021г. и не са налице непълноти или несъответствия.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, във връзка с чл. 255 от ИК и Решение №1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Решение №05-НС/13.02.2021г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

                                                                

РЕШИ:

 

 1. Допълва и обявява регистрираната кандидатска листа на Коалиция „Граждани от Протеста“ за участие в избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район – Добрички, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

3.

Георги Димитров Иванов

4.

Найден Тодев Найденов

5.

Милен Василев Събев

6.

Румянка Христова Димитрова

7.

Антон Великов Антонов

8.

Янко Илиев Стоянов

 

 1. Издава удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК (Приложение №71-НС от изборните книжа) на регистрираните кандидати от кандидатска листа на Коалиция „Граждани от Протеста“ за изборите, насрочени на 4 април 2021г. в Осми изборен район - Добрички.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 02.03.2021 в 18:10 часа

Свързани решения:

51-НС/01.03.2021

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения