Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Добрич, 02.03.2021

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Евгений Христов Минчев за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

С Решение № 27-НС от 22.02.2021 г. на РИК Добрич е регистриран инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Евгений Христов Минчев.

Към 17:00 часа на 02.03.2021г. РИК Добрич констатира, че НЕ е постъпило предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 66-НС от изборните книжа), съгласно Раздел IV, т.14 от Решение № 1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, с което не са спазени редът и срокът за регистрация на независимия кандидат, издигнат от инициативния комитет.  

На основание чл.72 ал.1, т.11 и във връзка с чл.259 от ИК, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

Р Е Ш И:

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на инициативен комитет, регистриран с Решение №27-НС от 22.02.2017г. на РИК Добрич за издигане на независимия кандидат Евгений Христов Минчев за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.
 2. АНУЛИРА издадено Удостоверение №1-НС/22.02.2021г. на Инициативния комитет за издигане на независимия кандидат на Евгений Христов Минчев за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021г.
 3. Решението да се изпрати незабавно на инициативния комитет.

            Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 02.03.2021 в 18:22 часа

Свързани решения:

27-НС/22.02.2021

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения