Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 78-НС
Добрич, 04.03.2021

ОТНОСНО: промяна в подреждането на регистрираната кандидатска листа на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение №75-НС/02.03.2021г. на РИК Добрич е заличен кандидата Борислав Диянов Балчев под №10 в листата на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ . В срока, съгласно чл. 258, ал. 5 от ИК и т. 24 от Решение №1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ не е предложила за регистрация друг кандидат.

В РИК Добрич е постъпило Заявление  с вх. №124-НС/04.03.2021г. от Ердинч Илияз Хаджиев – упълномощен представител  на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което предлага кандидатите под №11 и №12 да се преподредят с едно място напред в кандидатската листа на Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 9, чл. 258, ал. 5 и ал. 6 от ИК и т. 24 и т. 26 от Решение № 1999-НС/09.02.2021г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

  1. След промяната, листата на регистрираните кандидати за народни представители от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, се преподрежда с едно място напред и придобива следната поредност:

Име, презиме, фамилия

1.

Хасан Ахмед Адемов

2.

Ердинч Илияз Хаджиев

3.

Нежля Неджати Амди – Ганева

4.

Севинч Зия Касабова

5.

Габриел Видинов Каракашев

6.

Ертен Белгинова Анисова

7.

Арзу Йосифова Енчева

8.

Кемал Себайдин Асан

9.

Джошкун Девлет Якубов

10.

Марин Пенев Маринов

11.

Дилек Илхан Мюзекя

     2. Анулира издадените удостоверения на преподредените кандидатите с №18-11-НС/01.03.2021г. и №18-12-НС/01.03.2021г. и им издава нови удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК (Приложение №71-НС от изборните книжа)

         

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 04.03.2021 в 17:56 часа

Свързани решения:

75-НС/02.03.2021

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения