Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 80-НС
Добрич, 06.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК Добрич са постъпили предложения за промяна в състава на СИК в Община Балчик с вх.№118-НС/03.03.2021г. от Димитър Веселинов Николов - преупълномощен представител на ПП ГЕРБ и вх.№123-НС/04.03.2021 от Димитричка Георгиева Георгиева - упълномощен представител ПП ГЕРБ

На основание чл. 72, ал.1, т.4 и чл.89, ал.1 от ИК и във връзка с Решение №59-НС от 01.03.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. Заменя членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300001

секретар

Цветанка Кръстева Петрова

ПП ГЕРБ 

080300001

член

Стелияна Петрова Дечева

ПП ГЕРБ 

080300001

член

Росица Галинова Маринова

ПП ГЕРБ 

080300002

зам. председател

Недялка Василева Дечева

ПП ГЕРБ 

080300002

член

Спиро Митков Димитров

ПП ГЕРБ 

080300003

секретар

Анелия Гюрова Стефанова

ПП ГЕРБ 

080300003

член

Красимир Василев Сребков

ПП ГЕРБ 

080300003

член

Йорданка Маринова Костадинова

ПП ГЕРБ 

080300004

председател

Маргарита Димитрова Николова

ПП ГЕРБ 

080300004

член

Кристиян Тодоров Тодоров

ПП ГЕРБ 

080300004

член

Силвия Атанасова Тодорова

ПП ГЕРБ 

080300006

зам. председател

Анна Бончева Димитрова

ПП ГЕРБ 

080300006

член

Денис Исмаилов Тахиров

ПП ГЕРБ 

080300006

член

Женя Георгиева Петрова

ПП ГЕРБ 

080300006

член

Назмие ИсмаиловаХаджиева

ПП ГЕРБ 

080300007

член

Румен Владимиров Криван

ПП ГЕРБ 

080300008

зам. председател

Виолета Георгиева Демирева

ПП ГЕРБ 

080300008

член

Светла Дойчева Маринова

ПП ГЕРБ 

080300008

член

ПарешкаСимеонова Медарова

ПП ГЕРБ 

080300008

член

Петър Светлинов Радев

ПП ГЕРБ 

080300009

председател

Виолета Иванова Петрова

ПП ГЕРБ 

080300009

член

Димитричка Кънева Иванова

ПП ГЕРБ 

080300009

член

Виктория Иванова Якова

ПП ГЕРБ 

080300010

секретар

Светлана Георгиева Костадинова

ПП ГЕРБ 

080300010

член

Маринка Великова Стефанова

ПП ГЕРБ 

080300010

член

Марийка Дочева Стоянова

ПП ГЕРБ 

080300011

председател

Денис Ерхан Фиганов

ПП ГЕРБ 

080300011

член

Донита Николаева Тонева

ПП ГЕРБ 

080300012

председател

Петя Мариелова Балчиклиева

ПП ГЕРБ 

080300012

член

Анна Стефанова Стоянова

ПП ГЕРБ 

080300013

член

Елчин Мустафа Мехмедова

ПП ГЕРБ 

080300013

член

Маргарита Николова Пенчева

ПП ГЕРБ 

080300014

член

Валентина Марева Иванова

ПП ГЕРБ 

080300015

член

Валентин Сталинов Великов

ПП ГЕРБ 

080300016

зам. председател

Ивелина Георгиева Чобанова

ПП ГЕРБ 

080300016

член

Марин Енчев Маринов

ПП ГЕРБ 

080300019

зам. председател

Нели Пламенова Георгиева

ПП ГЕРБ 

080300019

член

Петър Димитров Стоянов

ПП ГЕРБ 

080300021

секретар

Галин Събев Ганчев

ПП ГЕРБ 

080300021

член

Миланка Костадинова Филева

ПП ГЕРБ 

080300022

секретар

Мартин Георгиев Беров

ПП ГЕРБ 

080300022

член

Красимира Обретенова Обретенова

ПП ГЕРБ 

080300022

член

Борислав Николаев Борисов

ПП ГЕРБ 

080300022

член

Ивайло Костадинов Иванов

ПП ГЕРБ 

080300023

председател

Емилия Емилова Сашева

ПП ГЕРБ 

080300023

член

Румяна Борисова Тодорова

ПП ГЕРБ 

080300023

член

Красимира Георгива Жекова

ПП ГЕРБ 

080300024

секретар

Светлана Костадинова Тодорова

ПП ГЕРБ 

080300024

член

Виличка Кирилова Чалъкова

ПП ГЕРБ 

080300025

член

Виолета Иванова Балтова

ПП ГЕРБ 

080300026

зам. председател

Мария Стойнова Дойчева

ПП ГЕРБ 

080300026

член

Станка Иванова Айдънлийска

ПП ГЕРБ 

080300026

член

Митка Георгиева Гинкова

ПП ГЕРБ 

080300026

член

Иглика Тодорова Николова

ПП ГЕРБ 

080300027

член

Георги Йорданов Раднев

ПП ГЕРБ 

080300028

председател

Венелина Кирилова Николова

ПП ГЕРБ 

080300028

член

Сафка Ангелова Николова

ПП ГЕРБ 

080300028

член

Искра Радева Маркова

ПП ГЕРБ 

080300029

секретар

Роксена Пламенова Енева

ПП ГЕРБ 

080300030

член

Силвия Божидарова Николова

ПП ГЕРБ 

080300031

зам. председател

Миглена Александрова Николова

ПП ГЕРБ 

080300031

член

Живко Тодоров Господинов

ПП ГЕРБ 

080300032

секретар

Невяна Петрова Андреева

ПП ГЕРБ 

080300032

член

Айхан Изет Якуб

ПП ГЕРБ 

080300032

член

Огюн Реджебов Тахиров

ПП ГЕРБ 

080300032

член

Валерия Георгиева Петрова

ПП ГЕРБ 

080300033

председател

Десислава Петрова Йорданова

ПП ГЕРБ 

080300033

член

Денка Христова Иванова

ПП ГЕРБ 

080300033

член

Гинка Георгиева Георгиева

ПП ГЕРБ 

080300034

член

Моника Йорданова Недева

ПП ГЕРБ 

080300034

член

Златка Жекова Недева

ПП ГЕРБ 

080300035

секретар

Пламен Маринов Пенчинов

ПП ГЕРБ 

080300035

член

Фехлиман Невал Аптарман

ПП ГЕРБ 

080300036

секретар

Радка Колева Караиванова

ПП ГЕРБ 

080300036

член

Станка Желязкова Костадинова

ПП ГЕРБ 

080300037

председател

Детелина Младенова Добрева

ПП ГЕРБ 

080300037

член

Мария Василева Нейчева

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Шермин Кемал Сюлейман

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Славчо Антонов Иванов

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Красимира Иванова Събева

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Янка Кирова Ангелова

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Енчо Емилов Иванов

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Бисерина Радославова Атанасова

ПП ГЕРБ 

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ 

080300001

секретар

Петя Иванова Иванова

ПП ГЕРБ 

080300001

член

Красимира Иванова Събева

ПП ГЕРБ 

080300001

член

Цветанка Кръстева Петрова

ПП ГЕРБ 

080300002

зам. председател

Димитър Любомиров Димитров

ПП ГЕРБ 

080300002

член

Гюлтерие Салиева Ахмедова

ПП ГЕРБ 

080300003

секретар

Красимир Василев Сребков

ПП ГЕРБ 

080300003

член

Стоянка Ганчева Йорданова

ПП ГЕРБ 

080300003

член

Пенчо Иванов Пенчев

ПП ГЕРБ 

080300004

председател

Огюн Реджебов Тахиров

ПП ГЕРБ 

080300004

член

Миглена Александрова Николова

ПП ГЕРБ 

080300004

член

Калина Любомирова Иванова

ПП ГЕРБ 

080300006

зам. председател

Красимира Димитрова Янакиева

ПП ГЕРБ 

080300006

член

Елка Георгиева Тодорова

ПП ГЕРБ 

080300006

член

Анна Бончева Димитрова

ПП ГЕРБ 

080300006

член

Красимир Иванов Кирчев

ПП ГЕРБ 

080300007

член

Живко Ангелов Жеков

ПП ГЕРБ 

080300008

зам. председател

Елвис Айтунова Сафетова

ПП ГЕРБ 

080300008

член

Денка Христова Иванова

ПП ГЕРБ 

080300008

член

Зарина Димитрова Николова

ПП ГЕРБ 

080300008

член

Мартин Маринов Трошев

ПП ГЕРБ 

080300009

председател

Елена Иванова Здравкова

ПП ГЕРБ 

080300009

член

Георги Димитров Панайотов

ПП ГЕРБ 

080300009

член

Светослава Демирева Радева

ПП ГЕРБ 

080300010

секретар

Ивелина Йорданова Панайотова

ПП ГЕРБ 

080300010

член

Златка Жекова Недева

ПП ГЕРБ 

080300010

член

Дарин Стефанов Гайдарджиев

ПП ГЕРБ 

080300011

председател

Александър Ценков Здравков

ПП ГЕРБ 

080300011

член

Доротея Станчева Петкова

ПП ГЕРБ 

080300012

председател

Невяна Петрова Андреева

ПП ГЕРБ 

080300012

член

Ивелина Вълева Маринова

ПП ГЕРБ 

080300013

член

Стилиян Иванов Янъков

ПП ГЕРБ 

080300013

член

Георги Стефанов Жилиев

ПП ГЕРБ 

080300014

член

Кристина Стоянова Славчева

ПП ГЕРБ 

080300015

член

Мартин Любомиров Иванов

ПП ГЕРБ 

080300016

зам. председател

Веселин Иванов Маринов

ПП ГЕРБ 

080300016

член

Борислав Пенков Димов

ПП ГЕРБ 

080300019

зам. председател

Силвия Атанасова Тодорова

ПП ГЕРБ 

080300019

член

Детелина Младенова Добрева

ПП ГЕРБ 

080300021

секретар

Виолета Георгиева Демирева

ПП ГЕРБ 

080300021

член

Стелияна Костова Иванова

ПП ГЕРБ 

080300022

секретар

Радка Колева Караиванова

ПП ГЕРБ 

080300022

член

Мирела Миланова Благоева

ПП ГЕРБ 

080300022

член

Красимир Трифонов Енчев

ПП ГЕРБ 

080300022

член

Никола Стилиянов Янъков

ПП ГЕРБ 

080300023

председател

Галин Събев Ганчев

ПП ГЕРБ 

080300023

член

Димитричка Милева Обретенова

ПП ГЕРБ 

080300023

член

Младен Добрев Петров

ПП ГЕРБ 

080300024

секретар

Антоанета Димитрова Илиева

ПП ГЕРБ 

080300024

член

Светлана Костадинова Тодорова

ПП ГЕРБ 

080300025

член

Румяна Борисова Тодорова

ПП ГЕРБ 

080300026

зам. председател

Жанета Георгиева Димова

ПП ГЕРБ 

080300026

член

Галя Димитрова Иванова

ПП ГЕРБ 

080300026

член

Ивелина Димитрова Иванова

ПП ГЕРБ 

080300026

член

Данаил Петров Караджов

ПП ГЕРБ 

080300027

член

Савина Димчева Анастасова

ПП ГЕРБ 

080300028

председател

Татяна Димитрова Енчева

ПП ГЕРБ 

080300028

член

Керчо Стоянов Тодоров

ПП ГЕРБ 

080300028

член

Гинка Георгиева Георгиева

ПП ГЕРБ 

080300029

секретар

Суат Фехлиман Невал

ПП ГЕРБ 

080300030

член

Шермин Фехлиман Невал

ПП ГЕРБ 

080300031

зам. председател

Добрин Василев Добрев

ПП ГЕРБ 

080300031

член

Маргарита Василева Димова

ПП ГЕРБ 

080300032

секретар

Силвия Атанасова Тодорова

ПП ГЕРБ 

080300032

член

Анка Йорданова Сълева

ПП ГЕРБ 

080300032

член

Никола Николаев Колев

ПП ГЕРБ 

080300032

член

Фехлиман Невал Аптарман

ПП ГЕРБ 

080300033

председател

Мирослава Иванова Славова

ПП ГЕРБ 

080300033

член

Ана Иванова Колева

ПП ГЕРБ 

080300033

член

Живко Тодоров Господинов

ПП ГЕРБ 

080300034

член

Емил Владимиров Захов

ПП ГЕРБ 

080300034

член

Красимира Георгиева Жекова

ПП ГЕРБ 

080300035

секретар

Нена Стойкова Андреева

ПП ГЕРБ 

080300035

член

Николай Ганев Колев

ПП ГЕРБ 

080300036

секретар

Светла Дойчева Маринова

ПП ГЕРБ 

080300036

член

Гергана Томова Стоянова

ПП ГЕРБ 

080300037

председател

Силвия Георгиева Андреева

ПП ГЕРБ 

080300037

член

Маргарита Димитрова Николова

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Тодор Илиев Милушев

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Петя Желева Тодорова

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Петя Томова Желязкова

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Мими Дякова Димитрова

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Иванка Костова Велева

ПП ГЕРБ 

 

Резерви:

Емилия Емилова Сашева

ПП ГЕРБ 

 

 1. Заменя членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300018

зам.- председател

Десислава Радева Тодорова

ПП ГЕРБ 

080300018

член

Десислава Филипова Иванова

ПП ГЕРБ 

080300021

секретар

Виолета Георгиева Демирева

ПП ГЕРБ 

080300026

член

Данаил Петров Караджов

ПП ГЕРБ 

080300027

член

Петя Минкова Борисова

ПП ГЕРБ 

080300035

секретар

Нена Стойкова Андреева

ПП ГЕРБ 

080300036

секретар

Светла Дойчева Маринова

ПП ГЕРБ 

 

 

Резерви:

 

 

 

 

Лили Миткова Димитрова

ПП ГЕРБ 

 

 

Бета Спирова Миткова

ПП ГЕРБ 

 

 

Симеон Георгиев Василев

ПП ГЕРБ 

 

Б. Да се назначи:

 

 

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

080300018

зам.- председател

Десислава Филипова Иванова

ПП ГЕРБ 

080300018

член

Десислава Радева Тодорова

ПП ГЕРБ 

080300021

секретар

Силвия Георгиева Андреева

ПП ГЕРБ 

080300026

член

Красимира Христова Попова

ПП ГЕРБ 

080300027

член

Ирина Тодорова Пенчева

ПП ГЕРБ

080300035

секретар

Светла Дойчева Маринова

ПП ГЕРБ

080300036

секретар

Нена Стойкова Андреева

ПП ГЕРБ

 

 

Резерви:

 

 

 

 

Станиш Йорданов Стоименов

ПП ГЕРБ

 

 

Гинка Георгиева Стоименова

ПП ГЕРБ

 

 

Анастасия Димитрова Господинова

ПП ГЕРБ

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 06.03.2021 в 17:20 часа

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения