Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
Добрич, 06.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добрич

В РИК Добрич са постъпили предложения за промяна в състава на СИК в Община Добрич с вх.№121-НС/04.03.2021г. и вх.№122-НС/04.03.2021, и двете от Кина Драгнева упълномощен представител ПП ГЕРБ, вх.№132-НС/05.03.2021 от Мая Димитрова упълномощен представител Коалиция „БСП за България“

На основание чл. 72, ал.1, т.4 и чл.89, ал.1 от ИК и във връзка с Решение №36-НС от 27.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. Заменя членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800076

член

Иванка Стоянова Михайлова

ПП ГЕРБ

082800073

член

Венета Димчева Минчева

ПП ГЕРБ

082800115

член

Иван Йорданов Йорданов

ПП ГЕРБ

082800095

член

Даринка Атанасова Георгиева

ПП ГЕРБ

082800127

Председател

Пеньо Николов Пеев

ПП ГЕРБ

082800127

член

Деян Иванов Георгиев

ПП ГЕРБ

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800076

член

Веселин Стоянов Борисов

ПП ГЕРБ

082800073

член

Виолета Николаева Станева

ПП ГЕРБ

082800115

член

Атанаска Колева Йорданова

ПП ГЕРБ

082800095

член

Василка Жечева Енчева

ПП ГЕРБ

082800127

председател

Донка Дончева Иванова

ПП ГЕРБ

082800127

член

Ненка Петрова Делева

ПП ГЕРБ

 

 1. Заменя членове от състава на ПП ГЕРБ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800032

член

Дойчо Атанасов Дойчев

ПП ГЕРБ

082800049

член

Красимир Тодоров Колев - Масурски

ПП ГЕРБ

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800032

член

Павел Георгиев Градинаров

ПП ГЕРБ

082800049

член

Денка Русева Георгиева

ПП ГЕРБ

 

 1. Заменя членове от състава на Коалиция „БСП за България“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добрич, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800002

председател

Милен Янчев Желязков

Коалиция „БСП за България“ 

082800007

секретар

Жулиета Петрова Станева

Коалиция „БСП за България“ 

082800008

председател

Нина Русева Димитрова

Коалиция „БСП за България“ 

082800016

секретар

Донка Стоянова Цачева

Коалиция „БСП за България“ 

082800018

зам.-председател

Донка Йорданова Гроздева

Коалиция „БСП за България“ 

082800019

секретар

Господинка Ганчева Георгиева

Коалиция „БСП за България“ 

082800020

председател

Елена Ганчева Николова

Коалиция „БСП за България“ 

082800020

член

Жанета Кънчева Белчева

Коалиция „БСП за България“ 

082800023

председател

Катя Петрова Димитрова

Коалиция „БСП за България“ 

082800029

член

Кера Стоева Петрова

Коалиция „БСП за България“ 

082800037

секретар

Невелина Иванова Димова

Коалиция „БСП за България“ 

082800038

член

Атанаска Вангелова Стоянова

Коалиция „БСП за България“ 

082800039

зам.-председател

Донка Стойкова Кирова

Коалиция „БСП за България“ 

082800040

член

Димитър Станчев Колев

Коалиция „БСП за България“ 

082800044

председател

Милен Янчев Желязков

Коалиция „БСП за България“ 

082800044

член

Николай Николов Иванов

Коалиция „БСП за България“ 

082800045

член

Мариета Димитрова Малева

Коалиция „БСП за България“ 

082800048

член

Йорданка Николова Добрева

Коалиция „БСП за България“ 

082800055

член

Ганка Христова Екзарова

Коалиция „БСП за България“ 

082800055

член

Елена Петрова Димитрова-Бонева

Коалиция „БСП за България“ 

082800056

член

Виолета Илиева Георгиева

Коалиция „БСП за България“ 

082800059

председател

Митко Дончев Добрев

Коалиция „БСП за България“ 

082800063

зам. председател

Елка Денева Иванова

Коалиция „БСП за България“ 

082800068

председател

Анна Янкова Ничева

Коалиция „БСП за България“ 

082800071

председател

Руска Петрова Нейчева

Коалиция „БСП за България“ 

082800077

член

Димитринка Божкова Аврамова

Коалиция „БСП за България“ 

082800081

член

Мария Христова Рачева

Коалиция „БСП за България“ 

082800082

член

Атанаска Тодорова Костадинова

Коалиция „БСП за България“ 

082800083

председател

Валентин Николов Николов

Коалиция „БСП за България“ 

082800084

член

Илиян Николов Георгиев

Коалиция „БСП за България“ 

082800085

секретар

Росица Петкова Кирова

Коалиция „БСП за България“ 

082800086

член

Андрей Маринов Панчев

Коалиция „БСП за България“ 

082800090

зам.председател

Мария Петкова Иванова

Коалиция „БСП за България“ 

082800091

член

Йовка Тонева Колева

Коалиция „БСП за България“ 

082800100

член

Иванка Пенева Тодорова

Коалиция „БСП за България“ 

082800100

секретар

Тони Веселинова Василева

Коалиция „БСП за България“ 

082800103

секретар

Йорданка Тошкова Ценова

Коалиция „БСП за България“ 

082800103

член

Росен Колев Великов

Коалиция „БСП за България“ 

082800103

член

Анастасия Василева Андонова

Коалиция „БСП за България“ 

082800107

член

Атанас Илиев Атанасов

Коалиция „БСП за България“ 

082800109

член

Албена Христова Златева

Коалиция „БСП за България“ 

082800109

секретар

Каролина Петрова Балканска

Коалиция „БСП за България“ 

082800110

член

Жулиета Кръстева Христова

Коалиция „БСП за България“ 

082800115

секретар

Иван Георгиев Иванов

Коалиция „БСП за България“ 

082800118

член

Десислава Димитрова Минкова

Коалиция „БСП за България“ 

082800119

председател

Севдалина Михайлова Минова

Коалиция „БСП за България“ 

082800120

член

Лъчезар Иванов Ташев

Коалиция „БСП за България“ 

082800121

член

Ангел Неделчев Ангелов

Коалиция „БСП за България“ 

082800122

член

Петър Диков Великов

Коалиция „БСП за България“ 

082800123

зам. председател

Павлета Борисова Керанова

Коалиция „БСП за България“ 

082800124

секретар

Димитринка Георгиева Иванова

Коалиция „БСП за България“ 

082800125

член

Станислава Стоянова Петкова

Коалиция „БСП за България“ 

082800126

член

Людмила Стоянова Антонова

Коалиция „БСП за България“ 

082800128

председател

Стефан Димитров Китанчев

Коалиция „БСП за България“ 

082800129

зам. председател

Анна Александрова Левунлиева

Коалиция „БСП за България“ 

082800129

член

Марияна Михайлова Илиева

Коалиция „БСП за България“ 

       

Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082800002

председател

Герасим Желязков Иванов

Коалиция „БСП за България“

082800007

секретар

Стефан Георгиев Стефанов

Коалиция „БСП за България“

082800008

председател

Иванка Борисова Николова

Коалиция „БСП за България“

082800016

секретар

Яница Стефанова Топалова

Коалиция „БСП за България“

082800018

зам.-председател

Димитринка Енчева Величкова

Коалиция „БСП за България“

082800019

секретар

Петя Величкова Иванова

Коалиция „БСП за България“

082800020

председател

Детелина Георгиева Кръстева

Коалиция „БСП за България“

082800020

член

Стоян Пламенов Стоянов

Коалиция „БСП за България“

082800023

председател

Нина Русева Димитрова

Коалиция „БСП за България“

082800029

член

Йорданка Георгиева Енчева

Коалиция „БСП за България“

082800037

секретар

Десислава Миткова Чавдарова

Коалиция „БСП за България“

082800038

член

Божанка Тодорова Баева

Коалиция „БСП за България“

082800039

зам.-председател

Мариета Димитрова Марева

Коалиция „БСП за България“

082800040

член

Петя Пламенова Георгиева

Коалиция „БСП за България“

082800043

секретар

Галина Богданова Атанасова

Коалиция „БСП за България“

082800044

председател

Славка Илиева Иванова

Коалиция „БСП за България“

082800044

член

Елена Пламенова Ганева

Коалиция „БСП за България“

082800045

член

Джехел Данилова Дамянова

Коалиция „БСП за България“

082800048

член

Маргарита Николова Манчева

Коалиция „БСП за България“

082800055

член

Иванка Петрова Карабелова - Стоянова

Коалиция „БСП за България“

082800055

член

Милена Георгиева Николова

Коалиция „БСП за България“

082800059

председател

Милен Янчев Желязков

Коалиция „БСП за България“

082800063

зам. председател

Тихомир Русков Вичев

Коалиция „БСП за България“

082800068

председател

Димитър Петров Карабелов

Коалиция „БСП за България“

082800071

председател

Бояна Милкова Благоева

Коалиция „БСП за България“

082800077

член

Анелия Пламенова Георгиева

Коалиция „БСП за България“

082800081

член

Галин Марианов Радилов

Коалиция „БСП за България“

082800082

член

Йвайло Андонов Йорданов

Коалиция „БСП за България“

082800083

председател

Иван Ганчев Димитров

Коалиция „БСП за България“

082800084

член

Йвайло Йорданов Тодоров

Коалиция „БСП за България“

082800085

секретар

Петър Веселинов Петров

Коалиция „БСП за България“

082800086

член

Минка Георгиева Ангелова

Коалиция „БСП за България“

082800090

зам.председател

Мима Петрова Стоянова

Коалиция „БСП за България“

082800091

член

Драгомил Георгиев Атанасов

Коалиция „БСП за България“

082800100

член

Кичка Димитрова Костадинова

Коалиция „БСП за България“

082800100

секретар

Петя Иванова Симеонова

Коалиция „БСП за България“

082800103

секретар

Галин Георгиев Гроздев

Коалиция „БСП за България“

082800103

член

Кина Енчева Ефтимова

Коалиция „БСП за България“

082800103

член

Марияна Събева Шестакова

Коалиция „БСП за България“

082800107

член

Георги Йорданов Георгиев

Коалиция „БСП за България“

082800109

член

Даниела Георгиева Богданова

Коалиция „БСП за България“

082800109

секретар

Георги Иванов Атанасов

Коалиция „БСП за България“

082800110

член

Галин Господинов Стоянов

Коалиция „БСП за България“

082800115

секретар

Ана Димова Георгиева

Коалиция „БСП за България“

082800118

член

Десислава Димитрова Минкова

Коалиция „БСП за България“

082800119

председател

Желка Тодорова Райчева

Коалиция „БСП за България“

082800120

член

Явор Светлинов Стоянов

Коалиция „БСП за България“

082800121

член

Женя Георгиева Калчева

Коалиция „БСП за България“

082800122

член

Мари Илиева Димитрова

Коалиция „БСП за България“

082800123

зам. председател

Десислава Володиева Йорданова

Коалиция „БСП за България“

082800129

зам. председател

Вероника Антонова Тончева

Коалиция „БСП за България“

082800129

член

Бистра Христова Миховска

Коалиция „БСП за България“

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 06.03.2021 в 17:21 часа

Свързани решения:

97-НС/12.03.2021

Календар

Решения

 • № 313-НС / 05.04.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

 • № 312-НС / 05.04.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

 • № 311-НС / 05.04.2021

  относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения