Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 84-НС
Добрич, 06.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх.№131-НС/05.03.2021г. от Назмие Люман - упълномощен представител на ПП "ДПС" за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал.1, т.4 и чл.89, ал.1 от ИК и във връзка с Решение №42-НС от 27.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

Заменя членове от състава на ПП "ДПС" в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000015

член

Тезджан Ибрямова  Ахмедова

ПП "ДПС"

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000015

член

Жулиде Джевджет Даилова

ПП "ДПС"

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 06.03.2021 в 17:25 часа

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения