Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 85-НС
Добрич, 06.03.2021

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК Добрич е постъпило предложение с вх.№133-НС/05.03.2021г. от Нели Матеева - Димитрова  - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал.1, т.4 и чл.89, ал.1 от ИК и във връзка с Решение №36-НС от 27.02.2021 г. на РИК Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

Заменя членове от състава на ПП „ГЕРБ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500017

Председател

Снежина Пенчева Георгиева

ПП "ГЕРБ"

081500019

член

Карчо Димитров Карчев

ПП "ГЕРБ"

081500034

член

Васил Банков Георгиев

ПП "ГЕРБ"

081500047

член

Радка Василева  Стаматова

ПП "ГЕРБ"

081500058

член

Бистра Георгиева Карталова

ПП "ГЕРБ"

081500064

член

Даниела Веселинова Иванова

ПП "ГЕРБ"

 Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

081500017

Председател

Таня Атанасова Николова

ПП "ГЕРБ"

081500019

Член

Карина Християнова Христова

ПП "ГЕРБ"

081500034

Член

Елена Георгиева Петкова

ПП "ГЕРБ"

081500047

Член

Елена  Атанасова  Великова

ПП "ГЕРБ"

081500058

Член

Гинка Йорданова Маркова

ПП "ГЕРБ"

081500064

Член

Пенка  Христова  Пеевска

ПП "ГЕРБ"

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Диана Божидарова Манева

* Публикувано на 06.03.2021 в 17:26 часа

Свързани решения:

91-НС/10.03.2021

Календар

Решения

  • № 313-НС / 05.04.2021

    относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №082800014

  • № 312-НС / 05.04.2021

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 04.04.2021г.

  • № 311-НС / 05.04.2021

    относно: упълномощаване членове на Районна избирателна комисия Добрич за предаване на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 04 април 2021г.

всички решения